Eesti Energia rusza z produkcją paliwa ze zużytych opon

Estońska firma Eesti Energia rozpoczęła produkcję paliwa płynnego i energii elektrycznej ze zużytych opon, których w Estonii przybywa 12 tys. ton rocznie. Eesti Energia chce przyczyniać się do promowania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz do ochrony środowiska.

Kogeneracyjna technologia wytwarzania paliwa

Przyjazna dla środowiska technologia pozwala w efektywny sposób wytworzyć paliwo płynne i energię elektryczną metodą wzbogacającą łupki bitumiczne. Grupa Eesti Energia dzięki zastosowaniu kogeneracyjnej technologii będzie mogła wytworzyć paliwo poprzez zastąpienie do 10% łupków zużytymi oponami.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jako jeden z największych wydobywców i przetwórców łupków bitumicznych oraz producent energii elektrycznej w krajach bałtyckich, przy dużej produkcji, technologia Enefit, jaką dysponuje firma, w znaczący sposób przyczynia się do zagospodarowania powstałych odpadów, w postaci zużytych opon oraz do ograniczenia wykorzystania zasobów naturalnych, jakimi są łupki.

Eesti Energia na początek planuje zrecyklingować stare opony w Estonii, gdzie rocznie powstaje ich około 12 tys.

Gospodarka o zamkniętym obiegu

Wzrost gospodarczy przy jednoczesnej optymalizacji zużycia zasobów, to główne założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Jak pokazuje przykład Eesti Energii, wdrożenie elementów gospodarki o zamkniętym obiegu jest możliwe także w przypadku koncernów energetycznych. Technologia Enefit pozwala na poddanie recyklingowi do 260 000 ton zużytych opon rocznie.

Rozwiązanie otrzymało wsparcie Ministerstwa Środowiska w Estonii, które zaapelowało do Unii Europejskiej o pozwolenie na wykorzystanie opon w powyższy sposób. Minister Środowiska, Rene Kokk, podkreśla, że wykorzystanie zużytych opon, które dotychczas nie znajdowały zastosowania, jest bardzo ważnym elementem recyklingu odpadów.