Nowelizacja ustawy o OZE już dziś?

Rada Ministrów kończy prace i być może uchwali dzisiaj nowelizację ustawy o OZE, zapewniła Jadwiga Emilewicz. Nowe prawo ma umożliwić przeprowadzenie obiecanych na ten rok aukcji dla instalacji OZE o łącznej mocy około 3,4 GW.

Dopracowanie i wejście w życie nowelizacji ustawy o OZE jest konieczne ze względu na planowane w tym roku aukcje. Jak wyjaśnia Katarzyna Szwed-Lipińska, dyrektorka Departamentu Źródeł Odnawialnych w Urzędzie Regulacji Energetyki: – Na pewno powinniśmy ją mieć przed wakacjami. Nasz plan jest taki, aby jak najszybciej ogłosił aukcje, jeśli oczywiście będą środki na dostosowanie systemu. Dzisiejsze prace Rady Ministrów nad dopięciem i przegłosowaniem dokumentu potwierdza Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości.

Nowa ustawa o OZE

Nowelizacja ustawy o OZE wiąże się z formalnym ustaleniem kluczowych parametrów, m.in. cen referencyjnych z rozporządzenia Ministerstwa Energii, koniecznych do rozpisania tegorocznych aukcji OZE. Obejmować mają one łącznie około 3,4 GW nowych mocy, z czego około 2 GW przypadnie farmom wiatrowym, a około 0,7 GW fotowoltaice.

Zmiany w ustawie mają obejmować także wydłużenie czasu potrzebnego na uruchomienie sprzedaży energii z odnawialnych źródeł. W przypadku elektrowni słonecznych ma być to teraz 42 miesiące, a nie jak wcześniej 36 miesięcy, a w przypadku elektrowni wiatrowych lądowych 33 miesiące. Wydłużone zostaną również okresy obowiązywania umów przyłączeniowych.

Ponadto jeśli dzisiaj zostanie uchwalona nowelizacja, to wśród prosumentów znajdą się również przedsiębiorcy korzystający z mikroinstalacji, co umożliwi im rozliczanie nadwyżki produkcji energii w systemie upustów. Alternatywnie będą mogli oni także sprzedawać energię innym podmiotom.

Zmianom ulegnie również system FIT/FIP (tzw. system taryf gwarantowanych oraz system dopłat do ceny rynkowej), który zostanie otwarty na inwestorów stawiających na produkcję energii z elektrowni biomasowych. Zwiększy się moc maksymalna tego typu instalacji, objętych 15-letniją gwarancją ceny sprzedaży energii.