30 proc. OZE do 2030 – jedna z 15 tez przyszłości Polski według PIE

Polski Instytut Ekonomiczny przygotował 15 delfickich tez, w których zakłada m.in. ponad dwukrotny wzrost ilości odnawialnych źródeł energii, obniżenie emisji gazów cieplarnianych do średniej unijnej, oraz pojawienie się jednej elektrowni jądrowej. Raport “Foresight Polska 2035. Eksperci o przyszłości”  powstawał jeszcze przed pandemią koronawirusa i nie uwzględnia on tak znaczącej zmiany. Mimo to PIE sądzi, że ma on szansę na realizację.

– Nasz scenariusz rozwoju miał dość długą perspektywę, bo do 2035 roku. Przez te 15 lat jeszcze wiele rzeczy może się wydarzyć i odrzucanie naszych tez w wyniku szoku, który póki co w Polsce trwa od 2-3 tygodni, nie do końca wydaje mi się słuszne sądzi Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Raport “Foresight Polska 2035” jest podsumowaniem wyników badań zrealizowanych metodą Delphi (red. nawiązanie do wyroczni w Delfach w czasach starożytnej Grecji). Przygotowano długoterminowe prognozy długich procesów, o których wiedza jest niewystarczająca lub niepewna.   

15 tez przyszłości rozwoju Polski

W dziedzinie transportu i energii przygotowano dwie tezy, natomiast w kwestii ochrony środowiska trzy. W pierwszym obszarze badacze przewidują powszechność samochodów na paliwa alternatywne, duży udział samolotów bezzałogowych i mniejszych dronów w przestrzeni powietrznej. W obszarze energii nastąpi wzrost udziału energii odnawialnej na poziomie ponad 30 proc., przy obecnych 11 procentach. Oprócz tego do 2035 roku ma powstać jeden reaktor jądrowy. 

Eksperci zauważają, że dla rozwoju polskiej gospodarki najbardziej znaczące będą przemiany między innymi  w zakresie ochrony środowiska. W tej kwestii tezy są następujące:

  • eliminacja na terenie miast paliw stałych takich jak węgiel i drewno;
  • emisje gazów cieplarnianych w przeliczeniu na 1 mieszkańca zniżą się do poziomu średniej unijnej (obecnie są wyższe o 24 proc);
  • do 2035 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, szkła i tworzyw sztucznych przekroczy poziom 70 proc. (przy obecnych 26).

Teza o powstaniu elektrowni jądrowej, zdaniem ekspertów, jest jedną z najmniej prawdopodobnych. Uważają oni, że społeczne obawy o środowisko naturalne i bezpieczeństwo ludności mogą być dobrym hamulcem w tej materii.

– Celem badania było uchwycenie możliwości i sposobu kształtowania się w przyszłości w Polsce zjawisk związanych z kapitałem ludzkim, cyfryzacją, transportem, energią, środowiskiem, bezpieczeństwem narodowym tłumaczy Katarzyna Dębkowska. Badanie zrealizowano w grupie ekspertów reprezentujących naukę, biznes, administrację, organizacje pozarządowe i media. Ich wiedza, doświadczenie i intuicja pozwoliły na ocenę 15 tez delfickich, czyli stwierdzeń dotyczących przyszłości. (…) Nie chodzi przy tym o dokładne przewidywanie, ale bardziej o projektowanie przyszłości, opracowanie przyszłych scenariuszy i przygotowanie się do zmian. A właśnie tego w obecnej sytuacji bardzo potrzebujemy.

Źródło: pie.net.pl