Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

393 mln zł dofinansowania na odnawialne źródła energii! Jak zdobyć środki?

odnawialne źródła energi

393 mln zł dofinansowania na odnawialne źródła energii! Jak zdobyć środki?

“Nowe technologie w zakresie energii” to konkurs, którego celem jest wspieranie osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Odnawialne źródła energii mają także zwiększać konkurencyjność polskiej gospodarki. W trzech obszarach tematycznych można zdobyć łącznie aż 393 mln zł.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Dofinansowanie na odnawialne źródła energii

Jak zwiększyć udział OZE o 20-50% w stosunku do poziomu z roku 2020 w ogólnym miksie energetycznym kraju? Receptą mają być nowe pomysły na technologie wspierające odnawialne źródła energii.

Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na 1 kwietnia 2022 roku.

Cele programu to:

– wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej, w tym prosumenckiej,
– rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej),
– obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

Dofinansowanie można przeznaczyć na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. W jakich tematach można złożyć projekt i ile środków można uzyskać?

Obszary tematyczne

Energetyka solarna – 125,9 mln zł

  • T1.1. System fotowoltaiczny zintegrowany z uprawą roślin w strefach suszy glebowej i atmosferycznej.
  • T1.2. Nowatorskie zastosowania ogniw fotowoltaicznych w budownictwie, rolnictwie, transporcie lub innych dziedzinach.
  • T1.3. Urządzenia fotowoltaiczne nowej generacji.

Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych – 125,9 mln

  • T.5.1. W pełni regulacyjna instalacja ko- lub trigeneracyjna zasilana gazem odpadowym (metan kopalniany, gaz koksowniczy lub gaz wielkopiecowy, inne gazy palne przemysłowe) przystosowana do ciągłej, stabilnej pracy.
  • T.5.2. Instalacja przetwarzająca palne odpady stałe (odpady pochodzenia komunalnego, spożywcze, drewno z przecinek wycinek ogrodowych i sadowniczych, odpady leśne) na paliwo wraz z instalacją do jego wykorzystania.
  • T.5.3. Opracowanie instalacji przewoźnego magazynu ciepła pozwalającego na wykorzystanie ciepła odpadowego do zasilania odległej (kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów) instalacji ciepłowniczej.

Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego – 141,2 mln zł

  • T.6.1. Kogeneracyjny układ geotermalny.
  • T6.2. Instalacja wykorzystująca głębokie wody geotermalne do zintegrowanej produkcji ciepła i energii elektrycznej.
  • T6.3. Innowacyjne wykorzystanie energii i wód geotermalnych w rolnictwie w Polsce
  • T6.4. Technologie umożliwiające eksploatację i wykorzystanie wysokozmineralizowanych wód geotermalnych.

Zakończenie naboru wniosków planowane jest na 30 czerwca 2022 roku. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków.

Więcej informacji o konkursu znajdziesz na stronie NCBR.

Chcesz wiedzieć więcej o aktualnych dotacjach i dofinansowaniach na odnawialne źródła energii? Zapraszamy do zapoznania się z naszą listą:

https://swiatoze.pl/dotacje-i-programy-rzadowe/

źródło: gov.pl/web/ncbr

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.