5,5 GW mocy w brazylijskiej fotowoltaice bez wsparcia aukcyjnego

Według raportu agencji Greener w Brazylii wzrasta liczba dużych projektów OZE, które nie muszą startować w tamtejszych aukcjach. Wszystkie mają pozwolenia na wejście na rynek komercyjny. Źródła OZE zlokalizowane są głównie w sześciu stanach, między innymi w Minas Gerais, Sao Paulo i Ceará.

Z raportu “Grandes Usinas Solares 2020” agencji Greener wynika, że pod koniec listopada 2019 roku łączna moc niesubsydiowanych elektrowni fotowoltaicznych w Brazylii, które jeszcze przed ukończeniem otrzymały zgodę na działalność komercyjną, wynosiła 3,2 GW. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Te projekty nie odniosły sukcesu na aukcjach ANEEL (brazylijski regulator energetyki), co wskazywało na duże prawdopodobieństwo, że mogły być przeznaczone na wolny rynek energiimówi dla “pv magazine” prezes Greener, Marcio Takata. Warto również zauważyć, że ich łączna moc znacznie wzrosła z 3,2 GW w listopadzie 2019 do około 5,5 GW obecnie. Nie oznacza to jednak, że wszystkie projekty z zatwierdzeniem przyłączenia do sieci mają już umowę PPA, ale należy również pamiętać, że istnieje kilka projektów z umową PPA, dla których nadal oczekuje się na zatwierdzenie przyłączenia do siecidodaje.

Analiza wskazuje także, że we wspomnianych 3,2 GW mocy największy udział miał najbardziej uprzemysłowiony stan w Brazylii, Minas Gerais. Łączna moc projektów w tamtym regionie wynosiła 1,2 GW. Drugi wynik osiągnął stan Bahia – 477 MW, a za nimi uplasował się Ceará – 433 MW. Na dalszych miejscach znalazły się stany Sao Paulo i Piauí ex aequo po 294 MW. Najmniejszą moc z samodzielnych projektów posiadał Mato Grosso do Sul i sięgała ona 250 MW. 

Autorzy raportu zauważają, że 99,7 procent tych projektów nie była jeszcze uruchomiona, a 66 proc. z nich w ogóle nie brała udziału w ubiegłorocznych aukcjach. 8 proc. ma moc większą niż 50 MW, 70 proc. między 31 a 50 MW. Reszta natomiast jest mniejsza.

Źródło: pv-magazine.com