Amerykański shutdown nie bez wpływu na sektor wiatrowy

Biuro Zarządu Energetyki Morskiej (BOEM) w Stanach Zjednoczonych zostało zmuszone do przełożenia na późniejszy termin trzech kolejnych spotkań dotyczących farmy wiatrowej Wineyard Wind. Wynika to z impasu budżetowego w Stanach i związanego z nim ‘shutdownu’, czyli wstrzymania amerykańskich pracy urzędów itp. do momentu ustalenia budżetu.

Farma Wineyard Wind ma mieć moc 800 MW. Ta morska instalacja OZE stanąć powinna u wybrzeży Massachusetts, jeżeli władze wydadzą odpowiednie zgody. Jest to wspólne przedsięwzięcie Copenhagen Infrastructure Partners i Avangrid Renewables. Każdy z partnerów ma po 50% udziałów.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Na spotkaniach, które zaplanowano na 15, 16 i 17 stycznia bieżącego roku w Hyannis, Nantucket i Martha’s Vineyard, omawiane miały być tematy związane z wpływem instalacji na środowisko naturalne w okolicy.

Nie są to pierwsze działania BOEM opóźnione z uwagi na rządowy ‘shutdown’. Podobne spotkania, zaplanowane na 8 i 9 stycznia tego roku, również zostały przesunięte na późniejszy termin.

Biuro odpowiedzialne za inwestycję zachęca do składania komentarzy na temat projektu i jego wpływu na środowisko poprzez specjalny portal on-line. Pozwoli to przyspieszyć analizę dokumentu.

Daty kolejnych spotkań nie zostały jeszcze ustalone.