Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Andrychów świeci przykładem!

Andrychów świeci przykładem

Andrychów świeci przykładem!

Najlepiej oświetlona gmina i miasto w Polsce, instalacja fotowoltaiczna i energooszczędne oświetlenie LED-owe w każdym obiekcie użyteczności publicznej w gminie, farma fotowoltaiczna o mocy 1MW zamiast składowiska odpadów komunalnych – to wszystko w jednej gminie. Rozmawiamy z zastępcą burmistrza miasta Andrychów – Mirosławem Wasztylem.

B1
Reklama

Najlepsze w Polsce oświetlenie ma Gmina Andrychów – wręcz „godne naśladowania”. Tak brzmi uzasadnienie I Nagrody dla Urzędu Miejskiego w Andrychowie w konkursie na „Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2015 r.” w kategorii „Za modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy”. Andrychów jest prekursorem wymiany oświetlenia sodowego na LED-owe. W gminie wymieniono aż 2700 lamp, w ramach Programu SOWA. – Gmina Andrychów od paru lat realizuje program oszczędności energii i ograniczenia niskiej emisji CO2. Są to dla nas zadania priorytetowe. W roku 2015 zrealizowaliśmy kompleksową wymiane oświetlenia ulicznego na ekologiczne oświetlenie LED-owe, w 100% finansowane ze środków zewnętrznych, uzyskując tytuł Najlepiej Oświetlonej Gminy w Polsce w 2015 roku.  – mówi nam Mirosław Wasztyl.

Reklama

W ramach rekultywacji składowiska odpadów na terenie starego andrychowskiego wysypiska gmina planuje wybudować farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW. –Pierwszą w gminie instalacje fotowoltaiczną zamontowaliśmy na dachu przedszkola nr 5 w Andrychowie. Jest to instalacja o mocy 10,5 kWp. Docelowo w roku 2016 – 2017 planujemy wykonać tego typu instalacje we wszystkich 30 obiektach użyteczności publicznej, oraz w dwóch własnych spółkach, tj.  gospodarki komunalnej i zakładach wodociągowych i kanalizacji. – dodaje wiceburmistrz.

Głównymi przesłankami naszych działań proekologicznych są dwa aspekty. Pierwszym jest ekologia, czyli czysta i zielona gmina – poprzez ograniczenie zużycia energii i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Drugim, równie ważnym, jest aspekt ekonomiczny – czyli oszczędności finansowe. Wszystkie te instalacje będą produkowały energię ze słońca na potrzeby własne, bez udziału komercyjnego, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na realizację innych potrzeb w placówkach. – mówi Mirosław Wasztyl.

Wszystkie te działania podejmowane przez władze sprawiają, że Andrychów staje się jedną z najbardziej proekologicznych gmin w Polsce, ale również dają wymierne korzyści finansowe. Są to przede wszystkim oszczędności w rachunkach za energię, po wymianie oświetlenia ulicznego na LED-owe – sięgające 50 procent . W połączeniu z inwestycjami w instalacje fotowoltaiczne, wydatki Andrychowa na energię elektryczną spadną jeszcze bardziej, a w budżecie gminy zostaną pieniądze, które można wykorzystać na inne cele.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.