Aplikacja do walki ze smogiem w Krakowie

W Małopolsce od 1 lipca 2017 roku obowiązuje tzw. ustawa antysmogowa.  Zgodnie z nią nie można montować kotłów niespełniających norm unijnych oraz do ogrzewania wykorzystywać paliw złej jakości, takich jak odpady węglowe lub śmieci. W Krakowie mieszkańcy sami mogą interweniować w tej sprawie za pomocą aplikacji.

W związku z ustawą antysmogową w Krakowie dostępna jest aplikacja „Powietrze Kraków”, które spełnia trzy podstawowe funkcje. Po pierwsze informuje o aktualnym stanie zanieczyszczeń w mieście w odniesieniu do stacji pomiarowej. Po drugie udostępnia bazę wiedzy o smogu i wynikających z niego zagrożeniach. Po trzecie, co najważniejsze, użytkownicy mogą zrobić zdjęcie kopcącemu domowi i wraz z lokalizacją przesłać do raportu. Potem zajmą się tym patrole straży miejskiej, które weryfikują zgłoszenie.

Stosowanie się do ustawy antysmogowej mogą weryfikować upoważnieni pracownicy gmin, policja, straż miejska oraz inne organy zajmujące się ochroną środowiska. Mieszkańcy Małopolski spalający paliwo złej jakości bądź śmieci mogą być ukarani grzywną do 5 tys. złotych lub mandatami do 500 złotych.

Jak informuje Tomasz Pietrusiak, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska, województwo małopolskie na wymianę kotłów przeznaczyło 100 mln euro ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Unii Europejskiej. O fundusze mogą starać się gminy. Część z nich jest w trakcie zawierania stosownych umów.

Warunkiem niezbędnym do wymiany przestarzałego i kopcącego kotła na nowy ekologiczny jest spełnienie podstawowych norm efektywności energetycznej budynku. W tym celu przeprowadzane są audyty w domach wnioskujących o dofinansowanie. Pozwolą one na ustalenie, czy po wymianie pieca energia nie będzie marnowana.