Armenia stawia na atom i OZE

Wiceminister energetyki i zasobów naturalnych Armenii – Ajk Arutjunjan, poinformował, że jego kraj zamierza w strategii energetycznej do 2030 roku skupić się na tańszej energii z elektrowni jądrowych oraz z odnawialnych źródeł energii. W ten sposób Armenia chce zrezygnować z energii na własne zapotrzebowanie generowanej w elektrowniach gazowych.

Przedstawiciel armeńskiego resortu stwierdził, że te ambitne plany będą realizowane w ramach programu rządowego. Decyzje będą miały wpływ na elektrownie cieplne z turbinami gazowymi, z których energia będzie w całości eksportowana. Dziennikarze wyrazili wątpliwość, co do wpływu porozumienia o partnerstwie pomiędzy Armenią a Unią Europejską z dnia 27 listopada 2017 roku na realizację programu jądrowego w Armenii. Arutjunjan przekonywał, że powyższe porozumienie wymaga jedynie przestawienia „mapy drogowej” stopniowego wycofywania się z użytkowania elektrowni jądrowej w Armenii. „To nie jest traktat, który może pozbawić Armenię prawa do budowy nowej elektrowni jądrowej”, wyjaśnił przedstawiciel resortu energetyki.

Ponadto Ajk Arutjunjan poinformował, że konsorcjum składające się z holenderskiej firmy Fotowatio Renewable Ventures oraz hiszpańskiego podmiotu FSL Solar S.L. wygrało przetarg na budowę elektrowni solarnej Masrik-1. Nowa jednostka będzie położna niedaleko miasta Wardenis. Moc elektrowni będzie wynosiła 55 MW, co w skali roku dostarczy 120 milionów kWh. Elektrownia będzie składała się z 170 tysięcy paneli słonecznych. Zakończenie budowy przewidywane jest na 2019 rok, a wartość inwestycji oszacowano na 50 milionów dolarów.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Celem rządu Armenii jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (z naciskiem na energię solarną i energię wodną) w miksie energetycznym kraju do 70% oraz energetyki jądrowej do 30%. Swoją wizję Armenia chce urzeczywistnić do 2030 roku.

Resort energii Armenii informuje na stronie, że kraj ma znaczny potencjał energii solarnej. Średnia ilość produkowanej energii słonecznej w skali roku wynosi około 1720 kWh (średnia europejska wynosi 1000 kWh). W 2003 roku sporządzono atlas zasobów energii wiatru w Armenii. Zgodnie z nim ekonomicznie uzasadniona moc wiatru szacowana jest na całkowitą moc zainstalowaną 450 MW oraz energię elektryczną w ilości 1,26 miliarda kWh w skali roku.

Źródło: Ministerstwo Energetyki Armenii, Elektrovesti