Aukcja na 3 GW nowych mocy i inne zmiany – nowa regulacja przepisów OZE

Wprowadzanie polityki OZE to bez wątpienia szansa dla Polski. Niestety wdrażanie zmian nie zawsze idzie w parze z aktualizacją lub precyzyjnością regulacji prawnych. Przykładem jest przedstawiony 28 lutego projekt nowelizacji, przewidujący m.in. wprowadzenie aukcji na 3 GW nowych mocy w 2019 roku.

Ministerstwo Energii poinformowało, że nowy projekt nowelizacji, zgodnie z którym w 2019 roku ma być wprowadzona aukcja na 3 GW nowych mocy pochodzących z odnawialnych źródeł energii, skierowano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Na obecną chwilę wprowadzenie projektu może nie dojść do skutku przez niedoprecyzowanie przepisów… tego samego projektu.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Idą zmiany…

W przypadku aukcji na energię z OZE kluczowy jest brak… podstaw prawnych, dzięki którym można wprowadzić nowe rozporządzenia. Z założenia określą maksymalną ilość i wartość energii (będącej przedmiotem sprzedaży), a także ustalą poziom cen referencyjnych stanowiących górną granicę wartości oferty, którą może złożyć wytwórca w ofercie aukcyjnej. Zmianie ma ulec także sposób obliczania jednostkowej opłaty zastępczej, czyli określenia maksymalnego wsparcia możliwego do uzyskania przez wytwórców energii. W praktyce wzrost cen energii elektrycznej ma powodować obniżenie opłaty zastępczej. Mechanizm będzie działał w obie strony, także przy ewentualnej obniżce cen.

Zalety i wady systemu

Według autorów projektu obecny system może prowadzić do „nadwsparcia” oraz wysokich kosztów. Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, stwierdził, że majstrowanie przy opłatach zastępczych będzie wadą nowego systemu, chociaż całość propozycji ME ocenił pozytywnie. To pierwsze inicjatywy legislacyjne na plus, bowiem od czterech lat każda zmiana wprowadzała chaos i pogorszenie warunków dla inwestorów. Nowelizacja całościowo może podnieść produkcję energii elektrycznej z 21TWh/rok do nawet 35 Twh/rok.