Badacze z MIT uważają, że chińska polityka klimatyczna może więcej niż tylko „spłacić sama siebie”

Czy Chiny radzą sobie z zanieczyszczeniami? Polityka tego państwa sprawi, że kraj zyska nie tylko ekologicznie, ale i ekonomicznie, jak wskazują badania amerykańskiego MIT. Naukowcy odkryli, że jeżeli Chińczykom uda się zmniejszać emisję dwutlenku węgla o 4% rocznie, to do 2030 roku zaoszczędzą 339 miliardów dolarów w samych wydatkach na służbę zdrowia. Kwota ta to cztery razy więcej niż koszt inwestycji w politykę klimatyczną.

Spełnienie międzynarodowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla opłaca się Chinom na wielu płaszczyznach. Nie tylko sprawi, że kraj ten będzie miał istotny wpływ na zmniejszenie globalnego ocieplenia, ale także poprawi jakość życia Chińczyków. Zła jakoś powietrza aktualnie przyczynia się do przedwczesnych zgonów. Całkowity koszt problemów zdrowotnych to aż 339 miliardów dolarów.

„Chiny mogą wyjść na plus, patrząc tylko na zyski z inwestycji w ochronę środowiska w postaci poprawy zdrowia mieszkańców tego kraju”, mówi profesor Noelle Eckley Selin, współautor tych badań. „To bardzo motywujące dla innych krajów, aby także zaangażowały się one w walkę ze zmianami klimatycznymi”.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Badania oparte zostały o model, który uwzględnia koszty zdrowotne zmian klimatycznych i spadku jakości powietrza. Połączone zostało to z modelem energo-ekonomicznym i chemicznym atmosfery.

Model energo-ekonomiczny pozwala na ocenę, jak dana polityka wpływa na aktywność ekonomiczną w danej prowincji, wykorzystanie energii, zanieczyszczenie powietrza i emisję dwutlenku węgla.

Symulacje prowadzone były do 2030 roku, zakładając roczne ograniczanie emisji o 3%, 4% oraz 5%. Wyniki tych symulacji następnie zostały wykorzystane w modelu chemicznym atmosfery do szacunku ilości zanieczyszczeń, które wdychać będą ludzie, a na podstawie tego i danych epidemiologicznych przełożono te liczby na ilość osób, które umrą z powodu zanieczyszczeń każdego roku.

W przypadku braku jakichkolwiek zmian mających na celu redukcję poziomu zanieczyszczeń do 2030 roku umrze w Chinach (z powodów związanych jedynie z zanieczyszczeniami) około 2,3 miliona ludzi. W przypadku ograniczenia emisji o 3%, 4% lub 5% umrze mniej o odpowiednio 36, 94 lub 160 tysięcy osób. Można to przełożyć w wprost na pieniądze w gospodarce, co daje 138,4 miliarda, 339,6 miliarda oraz 534,8 miliarda dla każdej z tych opcji.

Foto: Diego Jimenez