Bałtyk Północny z warunkami przyłączenia

Spółka Polenergia Bałtyk I, część grupy Polenergia zajmująca się rozwojem projektu Bałtyk Północny, otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych warunki przyłączenia do sieci dla farmy wiatrowej off-shore o mocy 1560 MW.

Jak informuje grupa w swoim komunikacie prasowym: “Zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia przewidziano możliwość przyłączenia morskiej farmy wiatrowej o łącznej mocy 1560 MW. Warunki przyłączenia określają m.in. inwestycje po stronie Polenergia Bałtyk I oraz PSE, których realizacja będzie konieczna dla zapewnienia przyłączenia i wyprowadzenia mocy z planowanej morskiej farmy wiatrowej, oraz niezbędny zakres uzgodnień tych inwestycji z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki

Fotowoltaika od Columbus Energy

Projekt Bałtyk Północny ma powstać na wysokości Łeby, około 80 kilometrów od portu. Morze ma tutaj głębokość 25-35 metrów. Jak informuje deweloper, znajdują się tam „znakomite warunki wietrzne”.

Dzięki otrzymaniu kolejnych warunków przyłączenia grupa Polenergia ma możliwość budowy instalacji off-shore o łącznej mocy równej 3000 MW na Bałtyku. Na moc tą składać mają się projekty Bałtyk II i Bałtyk III o mocy odpowiednio 1200 MW i 1440 MW oraz Bałtyk Północny o mocy 1560 MW, na który właśnie wydano warunki przyłączenia.

Firmy odpowiedzialne za farmy Bałtyk II i Bałtyk III to spółki zależne od Polenergii, w których 50% udział ma dawny Statoil, obecnie Equinor. Firma ta chce jeszcze odkupić połowę udziałów w spółce Bałtyk I – podpisana została już przedwstępna umowa w tej sprawie.