Będą kary za sprzedaż „kopciuchów”

Inspekcja Handlowa będzie wreszcie mogła zacząć karać za wprowadzanie do obiegu pieców pozaklasowych. Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej. Zmiany wejdą w życie za około dwa miesiące.

Przypomnijmy, zakaz wprowadzania na rynek kotłów pozaklasowych obowiązuje od lipca 2018 r. Jest on jednak przez sprzedawców skutecznie obchodzony, a skala problemu okazuje się ogromna. Pomimo zmienionych przepisów 25% sprzedawanych pieców nie spełniało norm.

Fotowoltaika od Columbus Energy

– Kupno nielegalnego „kopciucha” jest stosunkowo łatwe. Znamy przypadki, w których osoba otrzymująca dotację na wymianę przestarzałego kotła na węgiel sprzedawała go innej osobie – komentuje Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.

Na mocy znowelizowanej ustawy Inspekcja Handlowa została zobowiązana do kontroli przestrzegania przepisów wykluczających tego typu piece z rynku. Może również nakładać na przedsiębiorców dotkliwe kary finansowe, w wysokości nawet do 5% przychodów przedsiębiorcy z poprzedniego roku kalendarzowego, ale nie mniej niż 10 tys. zł. Dodatkowo działa już baza danych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe oraz wykorzystujących OZE, na zakup i montaż których będzie można uzyskać wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze”.