Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Betonowanie potoku Sudół. Aktywiści protestują

betonowa rzeka

Betonowanie potoku Sudół. Aktywiści protestują

Od połowy lipca w Krakowie prowadzone są prace nad rozbudową linii tramwajowej do jednej z dzielnic miasta – Górki Narodowej. Budowa wiąże się nie tylko z utrudnieniami drogowymi, ale też ingerencją w przyrodę, m.in. wycinką drzew czy przeniesieniem koryta potoku. Wokół potoku Sudół zaczyna być głośno za sprawą apelu oddolnej inicjatywy mieszkańców Akcja ratunkowa dla Krakowa.

B1
Reklama

Stop betonowaniu

Akcja ratunkowa dla Krakowa razem z Koalicją Ratujmy Rzeki, Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody, Towarzystwem na rzecz Ziemi i Siostry Rzeki wystosowała apel do Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, RDOŚ Kraków oraz Wód Polskich o wstrzymanie prac i podjęcie rozmów. Przedstawiciele organizacji pozarządowych sprzeciwiają się rozwiązaniom technologicznym zastosowanym przy przebudowie potoku Sudoł. Podkreślają, że każda ingerencja w naturalny spływ wód powierzchniowych i retencji dolinowej może mieć katastrofalne skutki. Zwłaszcza w kontekście zmian klimatu, zagrożenia suszą i ubogich dostępów do wody pitnej w Polsce.  

Każda ingerencja w koryto rzeczne, betonowanie jego brzegów i dna pogłębia suszę w regionie, zmniejsza różnorodność biologiczną, a także przyczynia się do nagrzewania miasta (intensyfikacji problemu miejskiej wyspy ciepła), co w efekcie wpływa silnie negatywnie na nasze warunki życiaczytamy w apelu do ZIM.

Reklama

Ekosystem wodny zagrożony

Aktualnie w miejscu poprowadzenia potoku na kruszywie układane są ażurowe płyty. Akcja ratunkowa dla Krakowa zwraca uwagę, że to rozwiązanie zniszczy ekosystem wodny i zlikwiduje naturalną retencję. To technologia, która sprawdzą się przy budowie kanałów odprowadzających skażoną wodę z powierzchni dróg do odstojników. Na terenie całej Unii Europejskiej stosuje się wiele innych metod i technologii zabezpieczających brzegi i skarpy wzdłuż cieków.

Dla przykładu, dla potoków o podobnych przepływach jak Sudoł można stosować umocnienia z odpowiednio formowanych narzutów kamiennych, pomiędzy którymi tworzy się przestrzenie dla zabudowy biologicznej, lub np. wykorzystać materiały takie jak walce z biowłókniny. Istnieją również i inne sposoby zabezpieczeń biotechnicznych, dość szeroko opisane w różnych specjalistycznych opracowaniach zarówno polskich, jak i zagranicznychczytamy dalej w apelu.

Wycinka drzew

Przypomnijmy, że prace związane z budową linii tramwajowej ruszyły w połowie lipca. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie na swojej stronie opublikował mapy z projektem zagospodarowania terenu oraz dokładnym przebiegiem trasy. Poinformował również o wycinkach drzew kolidujących z projektowanym układem drogowo-tramwajowym oraz nowych nasadzeniach.

Aby zrealizować przedsięwzięcie zostanie usunięte 3477 sztuk roślin drzewiastych (liściastych oraz iglastych). Ze względu na rozbudowaną infrastrukturę przedsięwzięcia i kolizje z wieloma sieciami technicznymi, nasadzenia drzew na terenie inwestycji nie mogą zostać zrealizowane w stosunku 1:1. Mimo tego i tak w granicach inwestycji zaprojektowano nasadzenia drzew w ilości 2680 sztuk, a brakujące 797 sztuk zostaną posadzone w ramach nasadzeń zastępczych na działkach należących do Gminy Miejskiej Krakówczytamy na stronie ZIM.

W sierpniu pisaliśmy o sprawie regulacji Potoku Młyniska w Zakopanem, którego koryto zostało wybetonowane. 

W chwili publikacji tego materiału otrzymaliśmy informację od Piotra Cieśli z ARdK:

Na ten moment nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, a prace nadal trwają, z zachowaniem technologii betonowych ażurów.

źródło: facebook.com/akcjaratunkowa, fot. Joanna Korgul

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.