Betonowanie potoku Sudół. Aktywiści protestują

Betonowanie potoku Sudół. Aktywiści protestują

Od połowy lipca w Krakowie prowadzone są prace nad rozbudową linii tramwajowej do jednej z dzielnic miasta – Górki Narodowej. Budowa wiąże się nie tylko z utrudnieniami drogowymi, ale też ingerencją w przyrodę, m.in. wycinką drzew czy przeniesieniem koryta potoku. Wokół potoku Sudół zaczyna być głośno za sprawą apelu oddolnej inicjatywy mieszkańców Akcja ratunkowa dla Krakowa.

Podcast

Stop betonowaniu

Akcja ratunkowa dla Krakowa razem z Koalicją Ratujmy Rzeki, Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody, Towarzystwem na rzecz Ziemi i Siostry Rzeki wystosowała apel do Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, RDOŚ Kraków oraz Wód Polskich o wstrzymanie prac i podjęcie rozmów. Przedstawiciele organizacji pozarządowych sprzeciwiają się rozwiązaniom technologicznym zastosowanym przy przebudowie potoku Sudoł. Podkreślają, że każda ingerencja w naturalny spływ wód powierzchniowych i retencji dolinowej może mieć katastrofalne skutki. Zwłaszcza w kontekście zmian klimatu, zagrożenia suszą i ubogich dostępów do wody pitnej w Polsce.  

Każda ingerencja w koryto rzeczne, betonowanie jego brzegów i dna pogłębia suszę w regionie, zmniejsza różnorodność biologiczną, a także przyczynia się do nagrzewania miasta (intensyfikacji problemu miejskiej wyspy ciepła), co w efekcie wpływa silnie negatywnie na nasze warunki życiaczytamy w apelu do ZIM.

Ekosystem wodny zagrożony

Aktualnie w miejscu poprowadzenia potoku na kruszywie układane są ażurowe płyty. Akcja ratunkowa dla Krakowa zwraca uwagę, że to rozwiązanie zniszczy ekosystem wodny i zlikwiduje naturalną retencję. To technologia, która sprawdzą się przy budowie kanałów odprowadzających skażoną wodę z powierzchni dróg do odstojników. Na terenie całej Unii Europejskiej stosuje się wiele innych metod i technologii zabezpieczających brzegi i skarpy wzdłuż cieków.

Dla przykładu, dla potoków o podobnych przepływach jak Sudoł można stosować umocnienia z odpowiednio formowanych narzutów kamiennych, pomiędzy którymi tworzy się przestrzenie dla zabudowy biologicznej, lub np. wykorzystać materiały takie jak walce z biowłókniny. Istnieją również i inne sposoby zabezpieczeń biotechnicznych, dość szeroko opisane w różnych specjalistycznych opracowaniach zarówno polskich, jak i zagranicznychczytamy dalej w apelu.

Wycinka drzew

Przypomnijmy, że prace związane z budową linii tramwajowej ruszyły w połowie lipca. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie na swojej stronie opublikował mapy z projektem zagospodarowania terenu oraz dokładnym przebiegiem trasy. Poinformował również o wycinkach drzew kolidujących z projektowanym układem drogowo-tramwajowym oraz nowych nasadzeniach.

Aby zrealizować przedsięwzięcie zostanie usunięte 3477 sztuk roślin drzewiastych (liściastych oraz iglastych). Ze względu na rozbudowaną infrastrukturę przedsięwzięcia i kolizje z wieloma sieciami technicznymi, nasadzenia drzew na terenie inwestycji nie mogą zostać zrealizowane w stosunku 1:1. Mimo tego i tak w granicach inwestycji zaprojektowano nasadzenia drzew w ilości 2680 sztuk, a brakujące 797 sztuk zostaną posadzone w ramach nasadzeń zastępczych na działkach należących do Gminy Miejskiej Krakówczytamy na stronie ZIM.

W sierpniu pisaliśmy o sprawie regulacji Potoku Młyniska w Zakopanem, którego koryto zostało wybetonowane. 

W chwili publikacji tego materiału otrzymaliśmy informację od Piotra Cieśli z ARdK:

Na ten moment nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, a prace nadal trwają, z zachowaniem technologii betonowych ażurów.

źródło: facebook.com/akcjaratunkowa, fot. Joanna Korgul

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.