Białoruś planuje zwiększyć udział OZE do 6 procent

Ministerstwo Energetyki Białorusi poinformowało, że wskazało cele rozwoju dla białoruskiej energetyki odnawialnej do 2020 roku. 

Na początku maja odbyła się sesja Komisji ds. ustanawiania i przydziału kwot dla budowy instalacji energetyki odnawialnej. Władze Białorusi chcą, by w 2020 roku na terytorium państwa funkcjonowała infrastruktura OZE o łącznej mocy 56,24 MW: w tym 2,72 MW stanowiłoby energię z biogazowni, 2,5 MW – energię wiatrową, 5,025 – energią słoneczną, 33 MW – energię wodną, 13 MW – energię z drewna i innego rodzaju biomasy.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Właściciele instalacji, którzy dokonają montażu infrastruktury OZE w ramach kwot, będą mogli sprzedawać energię elektryczną do państwowej sieci po wyższych stawkach.

Wcześniej Białoruś poinformowała, że w 2020 roku planuje zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu brutto energii elektrycznej do 6 procent. Energetyka odnawialna na Białorusi rozwija się stosunkowo słabo, aczkolwiek można zauważyć postępy. Władze Białorusi nawiązują relacje z innymi państwami w dziedzinie wymiany doświadczeń i rozwoju OZE, o czym pisaliśmy w materiale Włochy i Białoruś wspólnie ku zielonej gospodarce. W sierpniu 2016 roku mobilny operator Velcom uruchomił największą elektrownię słoneczną na Białorusi o mocy 18,48 MW. Projekt ten stał się przykładem zaangażowania sektora prywatnego w rozwoju obszarów dotkniętych skutkami awarii w Czarnobylu. Elektrownia składa się z 85 tysięcy paneli PV, zajmuje ponad 41 hektarów. Inwestycje kosztowała ponad 24 milionów euro.

W grudniu 2015 roku Białoruś zatwierdziła koncepcję bezpieczeństwa energetycznego, przewidującą odrzucenie roli gazu ziemnego na rzecz odnawialnych źródeł energii.