Biomasa szansą na rozwój dla Enea Elektrownia Połaniec oraz dla przedsiębiorców z województwa  świętokrzyskiego

W czasie VII Wiosennego Forum Biomasy i czystej Energii, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu w Mielcu oraz w Połańcu, prezes elektrowni – Lech Żak – wysunął tezę, że biomasa stanowi sporą szansę na rozwój dla Enea Elektrownia Połaniec, jak również dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego. Wsparcie ze strony rządu i parlamentu zapewni posłanka Anna Krupka.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Głównymi tematami, jakie poruszono w czasie pierwszego dnia Forum, były: doświadczenia w produkcji energii z biomasy, najnowsze regulacje prawne, market design rynku biomasy, jak również przyszłość paliw alternatywnych w energetyce Polski. Partnerem strategicznym tego wydarzenia była firma Enea. Krupka odczytała list, jaki do uczestników Forum skierował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Szef resortu poinformował, że działalność na rzecz rozwoju branży biomasy w Polsce to trudne zadanie. Podkreślił, że Polska inwestuje w rozwój energetyki, także i odnawialnej. Wspólnym celem na 2020 rok jest osiągnięcie co najmniej 15% udziału ze źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii brutto. Stąd należałoby wprowadzić ułatwienia dla wytwórców energii z OZE oraz znieść ograniczenia prawne.

Resort zapoczątkował proces legislacyjny, dotyczący zmian ustawy o OZE. Projekt zakłada nowy podział koszyków w systemie aukcyjnym, gdzie dla instalacji wykorzystujących biomasę przewidziano znacząco większy niż do tej pory wolumen energii, która może  zostać sprzedana na aukcji. Zmiany mają charakter upraszczający aktualnie obowiązujące przepisy. Umożliwią one celowe wykorzystanie potencjału biomasy w Polsce. Ułatwią również podejmowanie ryzyka oraz wyzwań biznesowych i spowodują poprawę stanu branży biomasy w naszym kraju, jak poinformował Krzysztof Tchórzewski.

Anna Krupka wyraziła aprobatę dla decyzji rządu o kupnie elektrowni w Połańcu przez grupę Enea. Tak zwana repolonizacja zakładu, czyli zakup od francuskiej firmy Engie kosztował ponad miliard 200 milionów złotych. Transakcja miała miejsce w marcu 2017 roku. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę środowiska, stanowiło to kluczową decyzję.

Krupka podkreśliła, że elektrownia dysponuje innowacyjnymi technologiami i może poszczycić się kotłem fluidalnym w Zielonym Bloku. Twierdzi, że stanowi to wyraz odpowiedzialności środowiskowej.

Inicjatywa stanowi szansę dla rozwoju regionu. Ważne jest, by polski kapitał wykorzystał dostępne możliwości, jak poinformował Lech Żak, prezes Enea Elektrownia Połaniec. W Polsce Enea posiada największą wiedzę w zakresie technologii produkcji energii oraz rynku biomasy.

Doświadczenie nabyte w ciągu wielu lat produkcji energii z biomasy m. in. w Zielonym Bloku w Połańcu poświadcza o efektywności ekonomicznej i środowiskowej tego rodzaju rozwiązania. Biomasa stanowi stabilne źródło energii, a innowacyjna technologia, jaką jest kocioł fluidalny w Zielonym Bloku w Połańcu, umożliwia efektywne i ekonomiczne wykorzystanie paliwa. Dodatkowo Zielony Blok jest bezemisyjny, jeśli mowa o dwutlenku węgla.

Kocioł przetworzył na energię ponad siedem milionów ton biomasy produkowanej z pozostałości z przemysłu drzewnego oraz rolnictwa, generując od 2013 roku ponad osiem TWh czystej energii. Zielony Blok jest światową premierą dedykowanego kotła fluidalnego opalanego w 100% biomasą w proporcjach: 20% agro, 80% drzewną.

Technologia dużego kotła z łożem fluidalnym znakomicie sprawdziła się w praktyce sześciu lat stabilnego użytkowania. Wysoka sprawność, elastyczność paliwowa, nowoczesna obsługa i trwałość instalacji po długim, intensywnym użytkowaniu skutkują stabilnym technologicznie, jak również efektywnym ekonomicznie użytkowaniem Zielonego Bloku.

źródło: echodnia.eu