BP: Do 2040 roku OZE będą głównym źródłem energii na świecie

Odnawialne źródła energii będą głównym źródłem energii na świecie w ciągu dwóch najbliższych dekad – podaje The Guardian, powołując się na informacje przekazane przez BP, brytyjskiego giganta naftowego. Do tego czasu główną rolę będą odgrywać paliwa kopalne, co niekorzystnie wpłynie na emisję gazów cieplarnianych.

Główny scenariusz raportu sporządzonego przez BP przewiduje, że do 2040 r. emisje w wyniku spalania związków węgla wzrosną o 10%, ponieważ światowe zapotrzebowanie na energię wzrośnie o jedną trzecią, a paliwa kopalne nadal będą odgrywały kluczową rolę.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Oczekuje się, że udział odnawialnych źródeł energii będą wzrastać w średniorocznym tempie na poziomie 7,1% w ciągu najbliższych dwóch dekad, ostatecznie doprowadzając do zastąpienia węgla jako najważniejszego źródła energii na świecie do 2040 roku.

Firma stwierdziła, że oczekiwane wzrosty w zakresie energii ze źródeł odnawialnych będą możliwe za sprawą polityki rządu, zmian technologicznych i spadających kosztów energii wiatrowej i słonecznej.

Jednocześnie grupa odnotowuje spowolnienie wzrostu zapotrzebowania na energię w Chinach – jednego z największych światowych rynków. Dzieje się to za sprawą oddalania się gospodarki tego kraju od zanieczyszczających sektorów przemysłowych na rzecz branż opartych na usługach. Ta tendencja doprowadzi do wyprzedzenia Chin przez Indie w zakresie wzrostu zapotrzebowania na energię do 2020 roku. Prognoza BP na chińskie zapotrzebowanie na energię spadła o 7% w stosunku do prognoz w ubiegłym roku. Do spadku zapotrzebowania na energię przyczyniają się również spory handlowe o znaczeniu międzynarodowym.

źródło: The Guardian