Bürkle prezentuje szybszą metodę laminacji krystalicznych ogniw fotowoltaicznych

Firma Bürkle Process Technologies z Niemiec zaprezentowała na targach EU PVSEC, które odbyły się we wrześniu w Amsterdamie, nowoczesną technologię laminacji krystalicznych ogniw fotowoltaicznych. Firma ta zajmuje się rozwojem technologii laminacji ogniw fotowoltaicznych do szkła (GG), podkładu (GB) oraz z wykorzystaniem technologii pokrywania octanem winylu (EVA).

Na tegorocznych targach Bürkle zaprezentowało nowoczesne podejście do dwóch procesów laminacji – GG praz GB. Wykorzystanie nowego procesu istotnie zwiększa elastyczność procesu produkcji w szczególności pozwalając producentowi łatwo decydować o wielkości produkcji w danym momencie.

Zaprezentowany proces laminacji GG i GB dla modułów oprawianych przez firmę trwa od siedmiu do ośmiu minut. Zastosowanie tego procesu przyspiesza operację o ponad 20% względem używanych obecnie technik.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Moduły zalaminowane nową metodą są już kompletnie przetestowane – Bürkle przeprowadziło testy termiczne, elektroluminescencyjne, mechaniczne jak i inspekcję wizualną na szeregu modułów, aby zapewnić sobie poprawność procesu.

Daniel Klaus, szef działu badań i rozwoju fotowoltaiki w firmie Bürkle skomentował: Zalaminowaliśmy w ten sposób moduł PV złożony z 60 ogniw, co pozwoliło nam na opracowanie odpowiedniej procedury – testowanie i badanie na mniejszym modelu, złożonym z mniejszej liczby ogniw, nie wchodziło w grę, gdyż nie da się skalować tego rodzaju procesu – to co działa w małej skali niekoniecznie funkcjonować musi w dla dużego modułu. Dlatego też nie ma co marnować czasu i środków na niewielkie ogniwa.

Bürkle korzysta z tylnych warstw paneli wykonanych z PPE podczas testowania laminacji GB. Firma pokazała, że w tym procesie temperaturę można podnieść do około 175 stopni Celsjusza, a ciśnienie zwiększyć do 1000 mbar, co pozwala na istotne przyspieszenie procesu.

http://16iwyl195vvfgoqu3136p2ly-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/10/b%C3%BCrkle-600x178.png

Rynek modułów z laminacją GG także rośnie, a firma aktywnie stara się w nim uczestniczyć konstruując laminarki dla tej technologii i opracowując nowe procesy. Jak powiedział Robert Gaiser, menedżer projektu w zakresie fotowoltaiki w Bürkle: Jednym z podstawowych problemów modułów GG jest nadmierne ściskanie ogniw na brzegach, tzw. szczypanie, spowodowane faktem, że większość film zajmujących się laminacją nie rozumie w pełni mechaniki tego procesu. Wykorzystywane są prasy membranowe, aby uzyskać większy zakres laminacji, co prowadzi do problemów z uzyskaniem jednorodnej grubości krawędzi. Nam udało się uzyskać równomierność krawędzi o wiele lepszą niż z wykorzystaniem laminatorów membranowych.

Podczas testów technologii GG firma wykorzystywała szkło o grubości 2 mm do laminacji. Proces ten jest krytyczny w procesie produkcji modułów fotowoltaicznych. Wyniki badań przeprowadzonych przez firmę wskazują, że w przypadku tego rodzaju laminacji temperatura powinna być niższa, niż używana przy GB, gdyż inaczej powoduje powstawanie defektów w laminowanym module.

Rezultaty badań laminatora stworzonego przez firmę pokazują, że temperatura w ich urządzeniu jest jednorodna z dokładnością do ±1,5°C na całej powierzchni laminowanego modułu. Temperatura jest mierzona w czasie procesu z pomocą termopar znajdujących się na powierzchni laminowanego modułu PV.

Klaus zachwala także, że Bürkle opracowało również metody laminowania GB i GG z wykorzystaniem poliolfin. Jest ona obecnie testowana w szeregu zakładach, produkujących moduły fotowoltaiczne.

Wprowadzenie do wykorzystania nowej generacji laminarek Bürkle powoduje zmniejszenie całkowitych kosztów wytworzenia modułu PB o około 10%. Wszystko dzięki udoskonaleniu procesu laminacji.

Michael Essich, dyrektor sprzedaży urządzeń dla przemysłu PV w Bürkle skomentował: Dzięki naszym urządzeniom i procesom firmy produkujące moduły fotowoltaiczne mogą osiągać większą przepustowość, co przekłada się na szybszy zwrot inwestycji. Dużo oszczędzamy na poziomie operacyjnym, implementując nową technologię, co przekłada się na zmniejszenie kosztów produkcji modułów.