Całkowite przejście na OZE przed 2050 jest możliwe i opłacalne

Przejście globalnego systemu energetycznego do 100% energii odnawialnej do 2050 r. jest możliwe i byłoby opłacalne w porównaniu z obecnym scenariuszem opartym na paliwach kopalnych – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez think tank Energy Watch Group ( EWG) i fiński uniwersytet publiczny w Lappeenranta (LUT).

Przejście na 100% energię odnawialną jest konkurencyjne pod względem ekonomicznym w stosunku do obecnego systemu opartego na paliwach kopalnych i jądrowych i może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w systemie energetycznym do zera jeszcze przed 2050 r.” – dowiadujemy się z badania.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Badanie wykazało również, że 100% system energii odnawialnej będzie zatrudniał 35 milionów ludzi na całym świecie. Jednocześnie około 9 milionów miejsc pracy w sektorze górnictwa węgla kamiennego zostanie zlikwidowanych do 2050 roku. Te wygaszone etaty zostaną z nawiązką zrekompensowane poprzez powstanie w tym samym okresie ponad 15 milionów nowych miejsc pracy w sektorze odnawialnej energetyki.

W 100% odnawialne źródła energii są bardziej opłacalne. Koszty energii dla w pełni zrównoważonego systemu energetycznego zmniejszą się z 54 euro za megawatogodzinę (MWh) w 2015 r. do 53 euro za MWh w 2050 r. Przejście we wszystkich sektorach spowoduje zmniejszenie rocznych emisji gazów cieplarnianych w sektorze energetycznym nieprzerwanie z mniej więcej 30 gigatonów ekwiwalentu dwutlenku węgla (GtCO2-eq) w 2015 r. do zera do 2050 r.” – wskazują twórcy badania.

Globalna produkcja energii pierwotnej w 100% systemie energii odnawialnej będzie się składać z 69% energii słonecznej, 18% energii wiatrowej, 3% energii wodnej, 6% bioenergii i 2% energii geotermalnej. Badanie stwierdza, że do 2050 r. energia wiatru i słoneczna stanowić będą 96% całkowitego zasilania odnawialnych źródeł energii.

– Raport potwierdza, że przejście na odnawialne źródła energii w 100% jest możliwe we wszystkich sektorach i nie jest droższe niż obecny system energetyczny – powiedział Hans-Josef Fell, były członek niemieckiego parlamentu i przewodniczący EWG. – Pokazuje to, że cały świat może przejść na system energetyczny o zerowej emisji. Dzięki opracowanemu modelowi i obszernej istniejącej bazie danych EWG i LUT można teraz również opracowywać krajowe plany przejścia na 100% źródła odnawialne, dostosowane do specyfiki poszczególnych krajów – dodał.

Badanie to jest pierwszą tego typu inicjatywą, w której przedstawiono scenariusz z globalnym ociepleniem o 1,5 stopnia Celsjusza i opłacalnym, międzysektorowym, bogatym w technologię i 100% systemem energii odnawialnej, który nie opiera się na technologiach emisji negatywnych. Badanie modelowania naukowego symuluje całkowitą globalną transformację energetyczną w sektorach energii elektrycznej, ciepła, transportu i odsalania do 2050 r. Opiera się ono na czterech i pół roku badań i analiz danych, a także modelowania technicznego i finansowego 14 naukowców.