Co Ministerstwo Przedsiębiorczości zrobiło dla eko-gospodarki? – bilans resortu

Udało nam się przeprowadzić cały szereg projektów, które realnie ułatwiają przedsiębiorcom życie oraz zapewniają im konkretne oszczędności. A także unowocześniają naszą gospodarkę i coraz śmielej pozwalają nam konkurować na globalnym rynku – chwali minister Jadwiga Emilewicz na dzień przed ciszą wyborczą. W bilansie przedstawiamy te zmiany, które przyczynią się do ochrony środowiska.

Resort chwali się przede wszystkim programem “Energia Plus”. Wprowadzona nowelizacja ustawy o OZE umożliwiła przedsiębiorcom uzyskanie statusu prosumentów – mogą generować energię na własne potrzeby, a ewentualne nadwyżki rozliczać za pomocą systemu opustów. Obowiązuje także ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mowa tutaj o możliwości odliczenia inwestycji do 53 000 złotych od podstawy opodatkowania PIT. Ministerstwo wymieniło również ofertę kredytową dla projektów fotowoltaicznych, które zaoferowały BOŚ Bank, PKO BP, BNP Paribas, Alior Bank, Santander Consumer Bank.

Fotowoltaika od Columbus Energy

11 lutego w życie weszła nowelizacja o ustawie termomodernizacyjnej. Dzięki niej zainicjowano, w formie pilotażu, program termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymiany pieców ciepłowniczych w domach osób ubogich energetycznie. Resort wspomina o możliwości pokrycia nawet 100% poniesionych kosztów i deklaruje budżet na ten program w wysokości około 1,2 miliarda złotych do 2024 roku.

Na prezydencki podpis nadal czeka nowelizacja Ustawy o ochronie środowiska.

Realną pomocą będzie zrównanie podatku VAT do 8% na wszelkie okołodomowe instalacje fotowoltaiczne. Podpis prezydenta wprowadzi też w życie kary za wprowadzenie do obrotu na rynku polskim piece ze zbyt wysoką emisją zanieczyszczeń – kopciuchów. Nowelizacja też daje nowe prawa dla Inspekcji Handlowej, która będzie mogła zwalczać handel kotłami niespełniającymi wymogów.

W minionym miesiącu, Rada Ministrów przyjęła uchwałę zatwierdzającą projekt strategii Mapy Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Zawarte są w niej narzędzia modernizacji gospodarki w takim kierunku, aby zachować równowagę produkcji i konsumpcji. Pozwoli to na bardziej innowacyjną gospodarkę odpadami, które mają być neutralizowane i przetwarzane do ponownego użytku.

Sprawne wdrożenie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym poprawi konkurencyjność polskiej gospodarki, zwiększy jej innowacyjność i przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy w perspektywicznych sektorach rynku. Polska mapa drogowa GOZ jest pierwszym tego rodzaju dokumentem strategicznym w Europie Środkowej i Wschodniej – czytamy na stronie internetowej Ministerstwa.

Niedzielne wybory parlamentarne zagwarantowały samodzielne rządy Prawa i Sprawiedliwości przez następne 4 lata. W chwili obecnej nic nie wiadomo o ewentualnych zmianach na głównych stanowiskach. Przypominamy więc o złożonych obietnicach wyborczych:

  • „Dobrostan Plus” – zmniejszenie transportu zwierząt i mięsa;
  • Zwiększenie przestrzeni zielonej w miastach –  do 2045 roku lesistość Polski ma zwiększyć się o 33%;
  • Rozbudowa systemu „wysokosprawnej kogeneracji i ogrzewania gazowego”;
  • Plan Adaptacji Miejskiej dla 44 największych miast w Polsce w celu przeciwdziałania zmianom klimatu;
  • Kontynuacja programu „Czyste Powietrze” i wsparcie dla „Energia Plus” ;
  • Utrzymanie obecnego miksu energetycznego: „węgiel, gaz ziemny i ropę naftową, OZE – fotowoltaikę, wiatrownie i biogazownie, a także energetykę jądrową”. PiS jednak nadal uwzględnia budowę nowych bloków w elektrowniach węglowych.

Odsyłamy do naszego zestawienia programów wyborczych w kontekście ochrony środowiska tutaj.