Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Coraz więcej gmin działających na rzecz klimatu

Coraz więcej gmin działających na rzecz klimatu

Koordynowana przez Narodowy Fundusz unijna inicjatywa na rzecz realizacji polityki energetyczno-klimatycznej zyskuje sprzymierzeńców. Deklarację przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów podpisali podczas tegorocznych Pomorskich Dni Energii przedstawiciele władz aż 18 gmin: Sopotu, Krokowej, Pruszcza Gdańskiego, Kalisk, Gniewu, Miastka, Tuchomia, Czarnej Dąbrówki, Ustki, Chojnic, Skarszew, Pelplina, Rumii, Wicka, Lęborka, Pucka, Słupska i Brus. Tym samym lista sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów zwiększyła się w Polsce do 60, a województwo pomorskie stało się liderem w działaniach na rzecz unijnej polityki energetyczno-klimatycznej.

Reklama

Porozumienie między burmistrzami to popularny ruch europejski, skupiający władze lokalne i regionalne. Dobrowolnie włączają się one w działania na rzecz lepszego wykorzystania energii, jej oszczędzania i wykorzystania źródeł odnawialnych. Członkowie Porozumienia Burmistrzów zobowiązują się do spełnienia, a nawet przekroczenia, celów pakietu energetyczno-klimatycznego. To oznacza, że do 2020 roku zmniejszą, na podlegających im obszarach, emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 20 proc.

– To ambitna inicjatywa europejska, która osiągnęła bezprecedensowy sukces. Zrzesza niemal 6,5 tys. miast i gmin europejskich i obejmuje jedną trzecią populacji Europy. Narodowy Fundusz aktywnie, poprzez udzielane wsparcie finansowe, pomaga polskim samorządom w ochronie środowiska – powiedział Jacek Gdański, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW.

NFOŚiGW pełni rolę Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów na mocy umowy partnerstwa z Dyrekcją Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej. Plany działań na rzecz zrównoważonej energii mają kluczowe znaczenie dla samorządów, które chcę ograniczać szkodliwe emisje. Narodowy Fundusz podpisał umowy na dofinansowanie ponad 600 planów gospodarki niskoemisyjnej, które są podstawą do realizacji celów energetyczno-klimatycznych i umożliwią gminom przystąpienie do Porozumienia Burmistrzów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jako terytorialny koordynator Porozumienia Burmistrzów, zdołał zaangażować do działań na rzecz zrównoważonej energii najwięcej gmin w kraju. Prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, twierdzi, że porozumienie to ułatwia wymianę dobrych praktyk w zakresie rozwiązań proekologicznych pomiędzy poszczególnymi samorządami. Jednocześnie jest zdania, że podpisanie go doprowadzi do zwiększenia liczby inwestycji i projektów, związanych z ochroną środowiska w całym regionie.

Mieszkańcy miast zużywają 70 proc. ogółu wytworzonej energii, wpływającej na emisje gazów cieplarnianych. Dlatego Komisja Europejska uznała, że współpraca i wymiana wiedzy pomiędzy miastami jest niezwykle ważna. Porozumienie Burmistrzów planuje włączyć się w realizację nowych ram politycznych UE na lata 2020-2030, dotyczących klimatu i energii. Unia Europejska postawiła sobie za zadanie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 40 proc. do 2030 roku.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.