Coraz więcej polskich miast ma operatorów stacji ładowania

Coraz więcej polskich miast ma operatorów stacji ładowania

W czerwcu w kolejnych trzech miastach zostaną udostępnione usługi operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania. Prezes URE wyznaczył kolejnych dostawców.

Elektromobilność w polskim wydaniu 

Coraz więcej polskich miast posiada operatorów ogólnodostępnej stacji ładowania. Do grona trzynastu miast dołączył Gdańsk, Włocławek i Sosnowiec. Teraz także i w tych miastach będą dostępne usługi operatorów, których wyznaczył prezes URE. ENERGA-OBRÓT będzie pełnić tę funkcję w Gdańsku i Włocławku, a Tauron Sprzedaż w Sosnowcu. Aktualny wykaz operatorów jest dostępny na stronie internetowej URE.

Operatorzy i dostawcy

Prezes URE wyznacza danego dostawcę energii elektrycznej do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania. Operator takiej stacji jest odpowiedzialny za jej budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty. Operator ma zapewnić także o tym, aby w ogólnodostępnej stacji ładowania prowadził działalność co najmniej jeden dostawca usługi ładowania. 

Taki dostawca świadczy usługę ładowania, która obejmuje ładowanie oraz możliwość korzystania z infrastruktury stacji. Dostawca zawiera umowę ze sprzedawcą energii elektrycznej i udostępnia informacje o cenie usługi ładowania i warunkach jej świadczenia. Operator stacji może wykonywać zadania dostawcy usługi ładowania.

hxqIiNkiMxGyFPdz5o LTuUBQEy84 Db1YzI6B7mEYY5izOje7g8B1AY9MhIqsqxQQNNwif ZTmq8r8KHSV5zmddw0w8x0gXH0NbWWqlw8T8JFb1Fv uD5qtkn0LuVc1oOz9WgYZ
Miasta, w których działają operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawcy usług ładowania (stan na 30 kwietnia 2021), źródło: URE

Znaczenie elektromobilności

Wyznaczenie konkretnych operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania jest kluczowe dla rozwoju elektromobilności. Oznacza to, że w kraju rozbudowuje się infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania CNG/LNG. Ma to przełożyć się w późniejszym terminie na ograniczenie emisji z transportu, która wynosi aż 20 – 25% światowej emisji dwutlenku węgla. 

źródło: URE

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.