Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Co dalej prosumencie? Nowelizacja ustawy o OZE

solar

Co dalej prosumencie? Nowelizacja ustawy o OZE

Od 1 stycznia 2022 roku zniknie system opustów, który do tej pory zachęcał Polaków do inwestycji w fotowoltaikę. Po tygodniu od publikacji rządowego projektu nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii zawrzało. Ile pieniędzy stracą prosumenci w związku z nową decyzją? W artykule znajdziesz grafikę, obrazującą wpływ tych zmian.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Jak było do tej pory?

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) do tej pory przewidywała, że nadwyżka wyprodukowanej energii może być magazynowana w sieci energetycznej, a następnie odebrana w okresach niższej produkcji. Mówiąc wprost odbiorca energii posiadający instalację fotowoltaiczną mógł rozliczać się ze sprzedawcą energii „barterowo”. Oddając prądu do sieci w ciągu dnia mógł bezpłatnie odebrać 80% energii np. wieczorem, kiedy instalacja PV nie pracowała. 

Dzięki dotychczas działającemu systemowi rozliczeń prosumenci mogli otrzymywać zniżkę na energię w wysokości 80 procent (lub 70 procent w przypadku instalacji 10-50 kW) za każdą 1 kWh niewykorzystanej, a wprowadzonej do sieci nadwyżki energii ze swojej instalacji. Dotychczasowy system opustów ma przestać obowiązywać na początku roku 2022. 

Net metering – jak działa?

System net meteringu, czyli opomiarowania netto był wsparciem oferowanym prosumentom i zarazem zachętą do inwestowania w zeroemisyjne instalacje fotowoltaiczne. Opomiarowanie netto jest zapewniane przez dystrybutorów energii elektrycznej. Co więcej, w ramach tego systemu prosumenci nie płacą za przesyłanie energii z i do swoich domów, a ich dodatkowe wydatki wynoszą jedynie kilka złotych na miesiąc. 

Dlaczego chciano zmiany?

Ze względu na straty, jakie ponosiły największe państwowe koncerny energetyczne (sięgały one kilkudziesięciu milionów złotych rocznie) URE postanowiło zmienić formę dotychczasowych rozliczeń. Niestety najwięcej stracą na tym prosumenci.

Jak będzie teraz?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce skończyć ze stosowanym od 2016 roku systemem opustów. Proponuje objęcie systemem sprzedaży energii po średniej cenie energii z rynku hurtowego wszystkich prosumentów. Ministerstwo podaje, że nowa propozycja jest zgodna z prawem UE i daje szansę na “sprawiedliwy udział prosumentów w systemie opłat”. 

W praktyce zmiana systemu rozliczeń oznacza, że każdy, kto uruchomi swoją mikroinstalację od nowego roku będzie mógł tylko sprzedać nadwyżki energii. Jednak cena energii odkupowanej w dzień będzie niższa niż kwota sprzedawanej energii wieczorem. Nadwyżki energii będą skupowane po średniej cenie energii na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ustalonej przez prezesa URE. Prosumenci, którzy będą chcieli kupić energię w momencie niższej wydajności instalacji PV, czyli np. w nocy, będą musieli zapłacić kwotę o około 160% wyższą od sugerowanej ceny zakupu.

Co ważne, prosumenci, którzy jeszcze w tym roku zamontują instalację PV i uruchomią ją przed nowym rokiem, będą mieć prawo do rozliczania się na obecnych zasadach przez kolejne 15 lat. Może to spowodować nagły wzrost instalowanych systemów fotowoltaicznych.

198534535 238234780993586 3324077978616977383 n
Wpływ zmian na budżet gospodarstw domowych

Co dalej z PV w Polsce?

Główne zmiany dotyczą zakończenia systemu opustów dla mikroinstalacji uruchamianych od 2022 roku oraz wprowadzenia instytucji agregatorów, którzy będą skupować nadwyżki energii, wyprodukowane przez prosumentów. Zgodnie z propozycją MKiŚ, prosumenci wchodzący na rynek od początku przyszłego roku otrzymają bezterminową możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do sprzedawcy zobowiązanego. Cena zakupu wyprodukowanej przez prosumenta energii elektrycznej będzie wynosić 100 procent średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE (określa to art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy Prawo energetyczne). Agregatorzy, czyli inni sprzedawcy będą mieli prawo zaoferować lepsze warunki na zakup energii dla prosumentów niż na zakup przez sprzedawcę zobowiązanego. 

Wniosek? System net meteringu zachęcał właścicieli gospodarstw domowych do montażu instalacji PV. Proponowane zmiany mogą stać się nieopłacalnym dla prosumentów systemem sprzedaży energii. Od przyszłego roku właściciele mikroinstalacji kupią ją za cenę dwukrotnie wyższą niż ta, za którą ją sprzedadzą. Najprawdopodobniej wzrośnie teraz tempo instalowania nowych systemów PV – aby rozliczyć się w dotychczasowym systemie opustów, należy działać szybko lub poczekać na odpowiedź rozpalonego tą wiadomością rynku. Czekamy też na odpowiedź branży.

źródło: gov.pl, wysokienapiecie.pl, kb.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.