Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowy system rozliczeń – jakie zmiany czekają na prosumentów?

pv

Nowy system rozliczeń – jakie zmiany czekają na prosumentów?

Dwa dni temu opublikowano rządowy projekt nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jakich zmian mogą spodziewać się odbiorcy i prosumenci? 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Nowe zasady

Aktywizacja odbiorców na rynku energii – to główne założenie nowego projektu regulującego kwestie OZE.  Zmiany te są wstępem do przebudowy rynku energetycznego, który w przyszłości ma dać prosumentom możliwość sprzedaży wyprodukowanej energii innym odbiorcom bez pośrednictwa sprzedawców.

Główne zmiany dotyczą zakończenia systemu opustów dla mikroinstalacji uruchamianych od 2022 roku oraz wprowadzenia instytucji agregatorów, którzy będą skupować nadwyżki energii, wyprodukowane przez prosumentów. Ministerstwo Klimatu uzasadnia sens nowego modelu rozliczeń – ma być on filarem w procesie transformacji energetycznej, który angażuje wszystkich jego uczestników. Minister Michał Kurtyka wspomina też o dodatkowych udogodnieniach:

Czytelna faktura, dostęp do porównywarki wszystkich ofert sprzedaży energii na rynku czy możliwość zmiany sprzedawcy energii w ciągu zaledwie 24 godzin – to tylko niektóre z korzystnych rozwiązań dla gospodarstw domowych, zaproponowanych w projekcie ustawy, wprowadzającej do polskiego prawa dyrektywę unijną 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Aktywni odbiorcy – prosumenci i agregatorzy

Zmiana, którą zaproponowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada po pierwsze zakończenie stosowanego od 2016 roku systemu opustów. Ministerstwo proponuje objęcie systemem sprzedaży energii po średniej cenie energii z rynku hurtowego wszystkich prosumentów. Dotychczasowy system opustów przestanie obowiązywać od początku roku. Jak podaje Ministerstwo Klimatu, nowa propozycja jest zgodna z prawem UE i daje szansę na sprawiedliwy udział prosumentów w systemie opłat. 

Jestem przekonany, że wprowadzenie tych zmian przyczyni się do wzmocnienia pozycji odbiorcy energii elektrycznej przy zawieraniu umowy z wybranym sprzedawcą oraz do wzrostu świadomości o rynku energii wśród konsumentów. Naszym celem jest zapewnienie gospodarstwom domowym i innym odbiorcom dostępu do jasnych informacji na temat ich praw w odniesieniu do sektora energetycznego podkreśla szef resortu klimatu i środowiska.

Nowi prosumenci, wytwarzający energię z własnej mikroinstalacji otrzymają możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej i większą swobodę zawierania umów i wyboru konkurencyjnej oferty na sprzedaż energii. Cena zakupu energii ma wynosić 100 procent średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencji w poprzednim kwartale (określa to art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy Prawo energetyczne). Z kolei agregatorzy będą mogli zaoferować korzystniejsze warunki zakupu energii dla prosumentów.

Innowacje w energetyce

Proponowane mechanizmy oraz wsparcie inwestycyjne ma umożliwić zwiększenie wykorzystania energii na własne potrzeby w czasie bieżącym, oraz jej magazynowania. Opłaty sieciowe dotyczyć będą jedynie energii elektrycznej pobranej z sieci. Te zmiany są wstępem do przebudowy rynku energetycznego, który w przyszłości ma dać prosumentom możliwość sprzedaży wyprodukowanej energii innym odbiorcom bez pośrednictwa innych sprzedawców.

Ministerstwo podaje, że projekt wspiera innowacyjność w energetyce, a także ma uchronić przed skokowymi wzrostami cen na energię. Rozwój sektora mają przyspieszyć projekty  korzystające z tzw. piaskownic regulacyjnych (ang. regulatory sandbox). Będzie to oznaczać utworzenie przestrzeni prawnej, umożliwiającej testowanie i wdrażanie nowych technologii oraz usług. Sandbox sprawdza się już we Francji, w Niemczech i Holandii i przyczyniają się do promocji nowych rozwiązań na rynku energetyki.

Więcej szczegółów o zmianach na rynku energii odnawialnej znajduje się na stronie rządowej.

źródło: www.gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.