Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Co z transformacją Bałkanów i Europy Wschodniej?

balkan

Co z transformacją Bałkanów i Europy Wschodniej?

Porozumienie paryskie zostało podpisane przez ponad 190 krajów, aby zwolnić postępujące zmiany klimatu. Transformacja energetyczna świata to pierwszy krok do ich zatrzymania. Jak w tym procesie poradzą sobie kraje Europy Wschodniej i Bałkańskie?

BANER MOBILEB1
Reklama

Transformacja w Europie Zachodniej

Państwa Europy Wschodniej oraz kraje Bałkańskie, korzystające w dużej mierze z węgla muszą przejść transformację energetyczną. Kto im w tym pomaga?

W ramach inicjatywy na rzecz Europy Południowo-Wschodniej, IRENA (Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej) przeanalizowała potencjał energii odnawialnej w tym rejonie. Według agencji naturalne zasoby mogłyby zostać wykorzystane do wytwarzania zielonej energii i sprzedaży jej w konkurencyjnej cenie. 

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Już w czwartek 6 maja odbędzie się konferencja dedykowana dialogowi o energii i klimacie, wynikająca z ustaleń Porozumienia Paryskiego. Wydarzenie będzie też poświęcone transformacji energetycznej krajów Bałkańskich i Europy Wschodniej oraz wsparciu technicznym i analitycznym, jakie mogą zaoferować im inne państwa. Podczas dyskusji zostanie poruszona kwestia zobowiązań NDC (ang. Nationally Determined Contributions), czyli postepującego ograniczania emisji przez poszczególne kraje.

Akcesja Bałkanów Zachodnich i Zielony Ład

– Rozszerzenie Unii Europejskiej na Bałkany Zachodnie jest jednym z najważniejszych priorytetów – zapewniał w lutym zeszłego roku komisarz Olivér Várhelyi. 

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Pod koniec 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła kolejne propozycje dotyczące przystąpienia Macedonii i Albanii do Unii Europejskiej. Ich przyłączenie miałoby przynieść obopólne korzyści gospodarcze i środowiskowe, tak ważne z perspektywy zmian klimatu. Aby wspierać sprawiedliwą transformację w tych regionach, UE opracowała ambitne plany energetyczno-klimatyczne dążące do realizacji celów Zielonego Ładu.

Cel: mniejsza emisja

Dążenie do neutralności klimatycznej zakłada likwidację starych i nieefektywnych elektrowni spalających paliwa kopalne. Z węgla, na rzecz energii odnawialnej rezygnuje coraz więcej krajów unijnych. 

Emisje z sektora energetycznego stanowią obecnie około dwóch trzecich globalnych emisji gazów cieplarnianych. IRENA szacuje, że przemyślana strategia energetyczna i radykalne wdrażanie odnawialnych źródeł energii mogą doprowadzić do 90% redukcji emisji do 2050 roku. 

źródło: ec.europa.eu, irena.org, fot. Gints Gailis/ Unsplash

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.