“Nie ma transformacji energetycznej bez sprawiedliwości społecznej”. Badania EBI

“Nie ma transformacji energetycznej bez sprawiedliwości społecznej”. Badania EBI

Europejski Banki Inwestycyjny (EBI) zapytał Polaków o najskuteczniejszy, ich zdaniem, sposób walki ze zmianami klimatu. Okazuje się, że wielu z nas rozwiązania upatruje w rezygnacji z paliw kopalnych i wykorzystaniu OZE. Jednak za największe wyzwanie uważa się zmianę codziennych zachowań.

Podcast

Nawyki ważniejsze niż rozwiązania prawne

Zdaniem 35% Polaków najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania zmianie klimatu jest radykalna zmiana indywidualnych zachowań. Z kolei 31% ankietowanych uważa, że najlepszy efekt przyniesie wykorzystanie nowych technologii. Natomiast 22% respondentów stawia na pierwszym miejscu publiczne i prywatne inwestycje w projekty przyjazne dla klimatu. Jedynie 12% uczestników ankiety sądzi, że najważniejsze są uregulowania prawne.

Troska o czyste powietrze

Dlaczego Polska powinna zrezygnować z paliw kopalnych? Przede wszystkim, aby zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska w skali lokalnej (30%), złagodzić skutki zmian klimatu (26%) oraz uniezależnić się od zasobów innych krajów (24%) – stwierdzili respondenci.

Kryzys wywołany pandemią pokazał nam, jak ważne jest wejście na nowe ścieżki rozwoju: cyfrową i zieloną. Ankieta klimatyczna EBI pokazuje, że Polacy uważają za konieczne wdrażanie nowych technologii oraz zmianę indywidualnych przyzwyczajeń, aby sprostać temu wyzwaniu. Ponadto, postęp w sektorze energetycznym jest według Polaków kluczowy, aby polepszyć jakość powietrza w miastach – skomentowała Teresa Czerwińska, wiceprezeska EBI. 

Tak dla gospodarki o obiegu zamkniętym

Niemal dwie trzecie polskich obywateli (65%) uważa, że Polska potrzebuje lepszych systemów recyklingu odpadów, aby móc skutecznie przeciwdziałać zmianie klimatu. Odsetek ten jest o dziewięć punktów procentowych wyższy od średniej europejskiej. Ponadto 56% ankietowanych popiera zakaz sprzedaży produktów, które są nietrwałe lub nie nadają się do naprawy. 

Transformacja? Tak, ale bez nierówności społecznych

Wiceprezes EBI Ambroise Fayolle zwrócił uwagę na ogólną postawę Europejczyków względem zwalczania zmian klimatu. Ankietowani podkreślali, że transformacja energetyczna musi iść w parze z łagodzeniem nierówności społecznych. 

– Odzew ze strony obywateli całej Europy jest bardzo zachęcający. Europejczycy głęboko wierzą w to, że ich indywidualne zachowania mogą pomóc w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu. Jednocześnie zdecydowana większość z nich uważa, że jeśli wysiłki na rzecz klimatu mają przynieść zamierzony skutek, to muszą one uwzględniać problem nierówności społecznych. Inaczej mówiąc, nikt nie może być pozostawiony sam sobie na drodze do zielonej transformacji. To kwestia o kluczowym znaczeniu – powiedział Fayolle. 

Źródło: na podstawie informacji prasowej

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.