Cztery kolejne żubry wypuszczone do Puszczy Augustowskiej

Od 2018 roku Puszcza Augustowska to dla żubrów kolejne naturalne miejsce do życia. Na początku wypuszczono małe stado składające się z dwóch samic i czterech samców, później wprowadzono kolejną samicę. Teraz w puszczy żyje 13 osobników.

Leśnicy wypuścili do Puszczy Augustowskiej cztery kolejne żubry, które przeszły okres aklimatyzacji. Liczą, że zwierzęta połączą się w jedno stado.

Fotowoltaika od Columbus Energy

 – Daje to nadzieję na szybkie połączenie się w jedno stado. Najprawdopodobniej w stadzie zostanie ustalona hierarchia ważności – czyli która krowa będzie przewodnikiem, ponieważ wśród żubrów panuje matriarchatstwierdził Jarosław Krawczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Jak to się zaczęło?

Kolejne żubry na wolności w Polsce

W lutym 2018 roku leśnicy wypuścili do puszczy dwa samce i cztery młode samice. Następnie dowieziono 10-letnią krowę Ostoję, która przewodzi stadu. Samica ma obrożę telemetryczną, która pozwala śledzić stado. W puszczy urodziły się już także dwa młode. Teraz stado może powiększyć się o kolejne trzy krowy i jednego byka. Żubry przebywały w zagrodzie aklimatyzacyjnej, a kilkanaście dni temu zostały wypuszczone na wolność. Leśnicy utrzymują, że hierarchia grupy nie zostanie zakłócona mimo wprowadzenia nowych osobników.

Wypuszczanie żubrów na wolność to element programu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”. Jego celem jest m.in. zwiększenie zasięgu występowania gatunku. Tworzenie małych stad ma natomiast zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl