Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czy Chiny są eko? Chińska energetyka i polityka klimatyczna [PODCAST]

Czy Chiny są eko? Chińska energetyka i polityka klimatyczna [PODCAST]

Czy Chiny są eko? Chińska energetyka i polityka klimatyczna [PODCAST]

Czy Chiny faktycznie nie robią nic dla ochrony klimatu i środowiska? Zapraszamy na kolejną rozmowę ramach podcastu rOZEznanie. Naszym gościem był Prof. UJ Łukasz Gacek, autor pierwszej w Polsce książki mówiącej o chińskiej cywilizacji ekologicznej. 

Reklama

Czasami można spotkać się z pytaniem: dlaczego mamy robić coś dla klimatu, skoro to Chiny powinny zacząć zmieniać się jako pierwsze? Są przecież największą fabryką na świecie, największym trucicielem i emitentem gazów cieplarnianych.

Chiny zawdzięczają swój rozwój paliwom kopalnym. Dzisiaj ChRL jest największym konsumentem energii – zużywa ponad ¼ jej światowych zasobów (…) .

Paliwa kopalne odpowiadają także za źródła emisji gazów cieplarnianych. Chiny są największym na świecie emitentem CO2 – odpowiadają za niemal ⅓ światowych emisji (…).

Chiny nie mogą już dalej rozwijać się zgodnie z tradycyjną z polityką: „nieważne, czy kot jest czarny czy biały – ważne, by łowił myszy”. Istotne stały się oczekiwania społeczne, dlatego władze w Pekinie musiały dokonać fundamentalnej zmiany. Zmiany, która bynajmniej nie ma charakteru altruistycznego – to pokłosie problemów, z jakimi Chiny muszą się zmagać. Partia komunistyczna musi brać dzisiaj pod uwagę wyzwania związane z ochroną środowiska.

Z czego dokładnie wynika zmiana w polityce energetycznej i środowiskowej Chin?

Zwróciłbym uwagę na trzy elementy. Pierwszym to obawy społeczne związane z degradacją środowiska naturalnego i wyzwaniami zmian klimatu.

Drugim jest nowy wzorzec rozwoju gospodarczego Chin. Chiny wyszły z konceptem wysokiej jakości rozwoju, który ma być bardziej zrównoważony, ma podkreślać nie tyle ilość, co przede wszystkim jakość.

Ostatnim jest zaangażowanie Chin na polu czystej energii. Nie da się ukryć, że wychodzenie naprzeciw problemom klimatycznym koreluje z podnoszeniem zdolności w zakresie energetyki odnawialnej. Chiny są już obecnie liderem w zakresie energii odnawialnej, największym światowym inwestorem oraz największym producentem turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych.

W jaki sposób w Chinach wdrażane są technologie OZE?

Chiny mają ogromny potencjał konkurencyjny na polu OZE. Ich pozycja w energetyce wiatrowej i słonecznej jest niepowtarzalna. Jeżeli spojrzymy na 10 największych na świecie producentów turbin wiatrowych – 6 z nich pochodzi z Chin.

W fotowoltaice przewaga Chin jest jeszcze większa: w gronie 10 największych dostawców modułów PV, 8 ma swoją siedzibę w Państwie Środka, m.in. LONGi, który jest numerem 1. Ta strategia przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. Chiny stają się jednym z głównych eksporterów technologii w tym zakresie.

Czy obszar zrównoważonego rozwoju może być platformą do współpracy między UE a Chinami?

UE scharakteryzowała Chiny jako partnera do współpracy, partnera negocjacyjnego o sprzecznych interesach, konkurenta gospodarczego, który dąży do osiągnięcia wiodącej pozycji w innowacjach technologicznych i rywala systemowego. Spoglądając na te 4 wymiary, widzimy, że nadrzędnym paradygmatem w polityce Brukseli wobec Chin jest systemowa rywalizacja.

Zapraszamy do wysłuchania całości rozmowy w ramach podcastu rOZEznanie:

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.