1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Czy ilość magazynowanej energii może się zmniejszać? Jak dbać o magazyn energii?

Czy ilość magazynowanej energii może się zmniejszać? Jak dbać o magazyn energii?

Uniwersalność magazynów energii wynika z faktu, iż można je z powodzeniem wykorzystywać zarówno w przypadku korzystania wyłącznie z zasilania sieciowego, jak i w celu zagospodarowania nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Wypada przypomnieć, iż oddawanie nadwyżki z PV do sieci nie zawsze znajduje uzasadnienie ekonomiczne, natomiast magazynowanie wyprodukowanej energii z pewnością przyczyni się do wzrostu opłacalności produkcji oraz wpłynie korzystnie na wysokość stopu zwrotu inwestycji.

 • Po co stosować magazyn energii?
 • Czy opłaca się magazyn energii?
 • Jak określa się magazyny energii?
 • Jak dbać o magazyn energii?

Magazyny energii – zastosowanie 

Koncepcja gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej nie jest jedyną, jaka przyświecała konstruktorom magazynów energii.

Równie istotne znaczenie, o którym niewiele się wspomina, jest zabezpieczenie stabilnego przepływu energii, co w kontekście niesterowalnej generacji, jaką cechują się między innymi instalacje fotowoltaiczne, jest niezwykle istotne.

Dodajmy, iż prosument nie ma wpływu na warunki atmosferyczne (zachmurzenie, opady atmosferyczne, długość dnia czy nasłonecznienie).

W takich warunkach niezwykle trudno jest przewidzieć dobową wysokość produkcji energii, a także zsynchronizować podaż skierowaną do odbiorników energii elektrycznej w gospodarstwie domowym lub firmie.

Magazyn energii daje pełną niezależność od warunków pogodowych oraz możliwości sieci przesyłowych, zapewniając optymalizację wykorzystania instalacji PV.

Magazyny energii – korzyści:

 • Przechowanie energii do wykorzystania w godzinach wieczornych i nocnych;
 • Magazynowanie energii zakupionej w tańszej taryfie (np. nocą) do wykorzystania, gdy prąd jest drogi (rano);
 • Poprawa efektywności wykorzystania instalacji fotowoltaicznej;.
 • Zasilanie awaryjne w sytuacji przerwy w dostawie prądu.

Nietrudno dojść do wniosku, że własny magazyn energii jest rozwiązaniem niezwykle przydatnym. Jednak słusznym wydaje się pytanie o opłacalność.

Czy warto zainwestować w magazyn energii? 

Warto przypomnieć, iż okres eksploatacyjny zarówno instalacji PV, jak i baterii szacowany jest na ponad 20 lat. Przez ten czas fotowoltaika będzie nieprzerwanie produkować energię, natomiast magazyn energii uniezależni prosumenta od wszelkich czynników zewnętrznych (cena, podaż, stan sieci przesyłowej itp.).

W efekcie całość instalacji – w tym kontekście rozumiemy instalację OZE wraz z magazynem – będzie generować zysk, nawet w przypadku nabycia urządzeń ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych (np. kredyt).

Ponadto można obniżyć koszt magazynu energii, stosując:

 • Ulgę termoizolacyjną;
 • Dotacje z programów rządowych (Mój prąd 4.0) i europejskich;
 • Montaż fotowoltaiki oraz magazynu energii jednocześnie.

Domowy magazyn energii jest niezastąpiony w sytuacji, w której zapotrzebowanie na moc przekroczy ustaloną wcześniej wysokość. Część energii, zamiast z sieci zostanie pobrana z akumulatora.

Jak zadbać o magazyn energii? 

Jednym z czynników wpływających na żywotność magazynu energii, jest jego poprawny dobór.

Magazyny energii określa się na podstawie dwóch podstawowych parametrów:

 1. Pojemność dotyczy liczby kWh (kilowatogodzin), jaką można pomieścić w akumulatorze;
 2. Moc w kW stanowi o dopuszczalnej mocy, z jaką można ładować / rozładowywać baterię.

Maksymalnie długi okres eksploatacji przy jednoczesnej wydajności zapewnić może poprawna, zgodna ze specyfikacją i zaleceniami producenta obsługa i konserwacja magazynu energii.

Czynnikiem wpływającym na żywotność akumulatora jest między innymi praca w odpowiednich zakresach temperatur. Ciepło wynoszące powyżej +30°C oraz poniżej wartości zerowej nie sprzyja kondycji magazynów energii.

Przy niskiej temperaturze pojawia się konieczność zwiększenia napięcia ładowania baterii, podczas kiedy w przypadku temperatury +30°C wartość napięcia analogicznie maleje.

Warto zatem chronić magazyn energii przed pracą w skrajnych temperaturach, umieszczając go w odpowiednim pomieszczeniu.

Wartość napięcia ładowania powinny kontrolować sterowniki stanowiące część wyposażenia sprzętu.

Magazyn energii sprzyja rentowności instalacji fotowoltaicznej, poprawia komfort użytkowników, a nawet pozwala na zwiększenie autokonsumpcji, bez generowania dodatkowych kosztów. Korzyści zwiększa jednorazowy montaż baterii z instalacją PV oraz poprawna obsługa. Standardowa gwarancja zakłada, iż akumulator zachowa do 80% swojej pierwotnej pojemności nawet po 10 latach użytkowania.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.