Czysta energia może zwiększać PKB?

Zwiększający się udział energii odnawialnej w światowym miksie energetycznym ma pozwolić na zmniejszenie wykorzystania źródeł energii spalających m.in. paliwa kopalne i uwalniających do atmosfery dwutlenek węgla i inne szkodliwe gazy. Dodatkowo jednak, jak pokazuje nowy raport opracowany przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA) oraz Międzynarodową Agencję Energii (IEA), może wpływać na aspekty ekonomiczne.

Jak wynika z raportu opracowanego przez obie te agencje do 2060 roku nie tylko klimat, ale także i ekonomia odczują pozytywny wpływ zwiększonego wykorzystania OZE. Raport zatytułowany jest „Perspektywy zmian energetycznych: potrzeby inwestycyjne podczas przejścia do gospodarki niskowęglowej”.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Obie agencje zgodnie twierdzą, że do 2050 potrzebne będą bardzo duże inwestycje. Aby „odwęglić” sektor elektroenergetyczny na świecie potrzebne będzie 29 kwintylionów dolarów, czyli około 0,4% światowego Produktu Krajowego Brutto. To niedużo, zważywszy że taka inwestycja w sektor OZE spowoduje podniesienie się PKB na świecie o około 0,8% oraz, do 2050 roku, wygeneruje dostatecznie dużo nowych miejsc pracy, aby skompensować zmniejszenie zatrudnienia w sektorze związanym z paliwami kopalnymi.

Jeśli chodzi o benefity klimatyczne, to takie zmiany spowodują zmniejszenie o 90% emisji dwutlenku węgla w sektorze elektroenergetycznym. Do osiągnięcia takich rezultatów nie trzeba nic nadzwyczajnego, a jedynie zwiększanie udziału OZE i poprawianie wydajności energetycznej gospodarki. Obecnie źródła odnawialne odpowiedzialne są za około 24% światowej generacji energii i 16% podstawowych źródeł prądu. Aby osiągnąć założone w raporcie rezultaty, konieczne jest podniesienie tych wskaźników do odpowiednio 80% i 65%.

W raporcie zawarto także wezwanie skierowane do rządów, które zachęca je do tworzenia specjalnych aktów prawnych, umożliwiających łatwiejszą ewolucję rynków energii i przejście do nowego, zielonego modelu.

Raport podkreśla, że ważnym elementem tej polityki jest odpowiednia polityka cenowa; zapewnienie regulacji cen energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych jak i dofinansowania do OZE, pozwolą na konkurowanie ze sobą tych dwóch źródeł tak, aby w dalszej perspektywie umożliwić zwiększenie udziału zielonej energii w światowym miksie do odpowiednio wysokich współczynników.