Czyste Powietrze na Pomorzu: o co wnioskują beneficjenci?

Już w grudniu 2018 roku w województwie pomorskim podpisano pierwsze umowy w ramach programu Czyste Powietrze. Natomiaczst w lutym tego roku do tej puli trafiło kolejne 35, jak informuje WFOŚiGW w Gdańsku. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania to 516 tys. zł.

Czyste Powietrze na Pomorzu

Jak statystycznie przedstawiają się wnioski o środki z programu Czyste Powietrze? WFOŚiGW w Gdańsku informuje, że w skali 2 tys. wniosków aż 80% dotyczy budynków już istniejących, a reszta nowo budowanych. Beneficjenci starają się przede wszystkim pozyskać dofinansowanie na termomodernizację w połączeniu z wymianą źródła ciepła – aż 60% zainteresowanych. W mniejszości są wnioskujący o nowy, ekologiczny kocioł – 35%, oraz właściciele domów jednorodzinnych mający zamiar przeprowadzić jedynie termomodernizację – 5%.

Fundusz w województwie pomorskim podaje również, że zainteresowani nowym źródłem ciepła najchętniej wnioskują o dofinansowanie zakupu gazowego kotła kondensacyjnego, kotła na paliwa stałe lub pompy ciepła.

Składanie wniosków w ramach programu Czyste Powietrze nie odbywa się jednak bez problemów. Jak informuje Justyna Sikora, koordynatorka z WFOŚiGW w Gdańsku: – Najwięcej problemów naszym beneficjentom sprawia prawidłowe obliczenie dochodu. Często brakuje też numeru księgi wieczystej lub jest podany jej nieprawidłowy numer. Wnioskodawcy zapominają też o konieczności zaznaczenia potrzebnych oświadczeń. Póki co do funduszu najwięcej wniosków wpłynęło z gminy Wejherowo, Kartuzy i Gdańsk.

Czyste Powietrze w Polsce

Przypominamy, że w ramach krajowego programu Czyste Powietrze beneficjenci mogą ubiegać się o dotację na wymianę starego źródła ciepła na ekologiczne (kocioł kondensacyjny i olejowy, kocioł na paliwa stałe, pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, przyłączenie do sieci) oraz pożyczę na instalację fotowoltaiczną. Program obejmuje również prace związane z termomodernizacją, czyli podniesieniem efektywności energetycznej budynków.

Końcem lutego tego roku Ministerstwo Środowiska poinformowało, że w całej Polsce w ciągu prawie dwóch miesięcy (grudzień 2018 rok oraz luty 2019 rok; zawieszenie przyjmowania wniosków przez 3 tygodnie stycznia 2019 roku ze względu na wdrażanie ulgi podatkowej na instalacje fotowoltaiczne) złożono prawie 31 tys. wniosków na kwotę około 670 mln zł. Z tego przyznano prawie 8 mln złotych w ramach 623 umów.

źródło: gramwzielone.pl