Decydujesz się na instalację fotowoltaiczną? Oto najnowsze wymogi

Decydujesz się na instalację fotowoltaiczną? Oto najnowsze wymogi

19 września 2020 roku weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego. Wprowadza ona nowe zasady dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy większej niż 6,5 kW. Głównym celem ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Dodatkowe formalności 

Wszystkie osoby, które planują zamontować panele solarne o mocy przekraczającej 6,5 kW, będą musiały:

  • uzgodnić projekt urządzenia fotowoltaicznego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  • zgłosić zakończenie budowy instalacji fotowoltaicznych, niezależnie od miejsca ich zamontowania, do organów Państwowej Straży Pożarnej – komendanta powiatowego lub miejskiego. 

Nieprecyzyjna ustawa

Zdaniem ekspertów, nowe regulacje nie zostały odpowiednio doprecyzowane. Może to powodować problemy w spełnieniu wymagań.

– Ustawa nie precyzuje jaki zakres projektu powinien zostać uzgodniony z rzeczoznawcą. Nie wskazuje także modelowego systemu zabezpieczeń. Problemem jest również brak konkretnych wytycznych dotyczących ochrony mikroinstalacji o mocy poniżej 6,5 kW. Zapisy wprowadzają więc znaczne trudności w interpretacji. Każdy wykonawca może do pewnego stopnia działać na własną rękę, wdrażając różne rozwiązania, nie zawsze najbardziej korzystne i adekwatne dla danego budynku – powiedział Bartłomiej Jaworski, Product Manager w firmie Eaton.

Więcej zalet niż wad?

Firmy zajmujące się fotowoltaiką słusznie zauważają, że nowe przepisy wydłużą czas realizacji projektów oraz zwiększą koszty budowy paneli. Pomimo tego, nowelizacja niesie za sobą wiele korzyści. 

Do tej pory projekty instalacji fotowoltaicznych obejmowały podstawowe zabezpieczenia, w tym ograniczniki przepięć i wyłączniki nadprądowe. Pozwalały one na odłączenie od reszty instalacji paneli solarnych będących pod napięciem. 

Zdaniem wielu ekspertów wprowadzenie przepisów pozwoli na wyznaczenie jednakowych standardów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Umożliwi to kontrolę nad większymi instalacjami i zminimalizuje ryzyko pożaru. Dodatkowo zapewni strażakom precyzyjne wiadomości o lokalizacji instalacji fotowoltaicznych, co ułatwi im prowadzenie ewentualnej akcji gaśniczej.

– Od dłuższego czasu w temacie ppoż. pojawia się wiele spekulacji związanych z kształtem przepisów oraz sposobem uzgadniania instalacji o mocy od 6,5 kWp. Niejasność przepisów i sposobu uzgadniania tematu nie zwalnia wykonawców z obowiązku troski o Klientów oraz zabezpieczenia instalacji w sposób akceptowany przez rzeczoznawców ppoż. Columbus Energy już przed nowelizacją ustawy był zarówno przygotowany do tych wymogów, jak też instalował system, który uzyskał pozytywną aprobatę rzeczoznawców, jednocześnie gwarantując Klientom bezpieczeństwo – twierdzi Michał Gondek, Dyrektor Pionu Techniczno-Inwestycyjnego i Prokurent w Columbus Energy S.A. 

Źródła: gramwzielone.pl, gazetaprawna.pl