Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Do 2050 roku Europa będzie w 60% zasilana energią ze słońca?

Do 2050 roku Europa będzie w 60% zasilana energią ze słońca?

Organizacja SolarPower Europe i fiński Uniwersytet Technologiczny Lappeenranta-Lahti opracowały raport, w którym przedstawiają trzy scenariusze, jak może wyglądać przejście na energię z OZE w Europie. W dwóch ze scenariuszy osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla jest możliwe do 2050 r., a nawet dekadę wcześniej – do 2040 r. Filarem systemu energetycznego ma być fotowoltaika.

B1
Reklama

„Raport 100% Europy Odnawialnej: Jak sprawić, by europejski system energetyczny był neutralny dla klimatu przed 2050 r.”, według jego twórców, ma być pierwszym badaniem w pełni prognozującym ścieżkę europejskiego systemu energetycznego na drodze do neutralności klimatycznej do 2050 r.

W raporcie zestawiono trzy możliwości transformacji energetycznej, z których każda charakteryzuje się różnym poziomem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pierwszy scenariusz przewiduje 100% energii odnawialnej już w 2040 r., drugi – oparty na skumulowanych kosztach – to „scenariusz umiarkowany”, według którego osiągnięcie 100% OZE w Europie możliwe będzie w 2050 r. Trzeci, nazwany „opóźnionym”, zakłada 62% energii z OZE w 2050 r.

Reklama

Głównym składnikiem pierwszych dwóch scenariuszy jest założenie, że udział fotowoltaiki w wytwarzaniu energii elektrycznej w Europie do 2050 r. wzrośnie do 60%, a od 2030 będzie ona stanowiła filar całego systemu energetycznego. Autorzy raportu podkreślają, że energia wiatrowa także byłaby ważnym elementem tych dwóch scenariuszy – zwłaszcza do 2030 r.

Magazynowanie energii i wodór

Aby przedstawiany udział energii słonecznej i wiatrowej, szczególnie po 2030 r., był możliwy, kluczowe będą rozszerzenia w magazynowaniu energii. Dla łączenia sektorów i osiągania neutralności klimatycznej zasadnicze znaczenie będzie miał również zielony wodór. Dzięki wkładowi w dekarbonizację ogrzewania i transportu, będzie on powoli zastępował wiatr jako drugie najważniejsze źródło czystej energii.

Autorzy raportu podkreślają, że należy priorytetowo potraktować rozwój energetyki słonecznej i wiatrowej do 2030 r. tak, aby utorować drogę dla tanich rozwiązań wodorowych.

Energia słoneczna wytworzy ponad 60% europejskiej energii elektrycznej do 2050 r. Musi to jednak iść w parze z wysokim stopniem elektryfikacji i integracji sektora, co jest niezbędne do osiągnięcia w 100% odnawialnego i zintegrowanego systemu energetycznego powiedział Michael Schmela, doradca wykonawczy i szef wywiadu rynkowego w SolarPower Europe.

Źródło: pv-magazine.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.