Dobra Energia w Gdańsku już za nami

Dobra Energia w Gdańsku już za nami

Czyste środowisko, ogromne szanse rozwojowe dla miast i regionów, a także realne oszczędności w firmach i domowych budżetach. To tylko niektóre z wielu korzyści związanych z OZE, które omówili dzisiaj eksperci podczas Dobrej Energii w Gdańsku.

Ponad 200 osób spotkało się we wtorek w gdańskim ECS, aby rozmawiać na temat przyszłości polskiej energetyki oraz roli, jaką odegrać w niej powinny odnawialne źródła energii. Wszyscy eksperci byli zgodni co do tego, że rozwiązaniem, do którego powinniśmy dążyć jest energetyczny mix oparty na energetyce rozproszonej.
– Takie rozwiązanie, szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę przerwy w dostawach prądu związane np. z ostatnimi zjawiskami pogodowymi, jest po prostu bezpieczniejsze niż konwencjonalna energetyka – przekonywał Bartłomiej Zysiński z Polskiej Izby Magazynowania Energii.

Energia jutra. Polska jutra.

Paneliści poruszyli również kwestię roli samorządu w edukacji ekologicznej i propagowaniu nowoczesnych technologii sprzyjających energooszczędności. Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Adam Mikołajczyk podkreślał konieczność inwestowania w badania i rozwój OZE, a także zwiększania aktywności w branży energetycznej firm lokalnych. Natomiast Marcin Gregorowicz z WFOŚiGW w Gdańsku mówił o potrzebie wsparcia inwestorów w znalezieniu sposobów finansowania i analizie inwestycji w nowoczesne technologie związane z energetyką.
Ekologia jest dla rozsądnych

Rozsądne zarządzanie energią to nie tylko ogromne szanse rozwojowe dla miast i regionów, ale także realne oszczędności w firmach i domowych budżetach.
– Największą przeszkodą w rozwoju zielonej energii jest brak odpowiednich regulacji prawnych i skomplikowany dostęp do źródeł finansowania. To jednak nie znaczy, że mamy się zniechęcać – apelował Marek Sobieniecki z firmy Nordpeak Consulting. – Dla większości polskich rodzin dużo bardziej opłaca się zainstalowanie fotowoltaiki na dachu niż kupowanie energii z sieci- przekonywał.

Zrównoważone miasto. Zrównoważony biznes.

Roztropne zarządzanie energią jest też szansą, którą zaczyna dostrzegać biznes.
– Nie liczymy zysków tu i teraz, myślimy o przyszłości. Bo myślenie doraźne i skoncentrowane wyłącznie na teraźniejszości nie zapewni zrównoważonego rozwoju – mówiła Paulina Nesteruk-Łuczyńska z IKEA Polska. Podkreślała również, że kluczem do sukcesu jest poszukiwanie przez firmy rozwiązań oszczędności energii wewnątrz swojej organizacji, np. uważna analiza zużycia energii i jego optymalizacja.

O zrównoważonym rozwoju, tyle że miasta, mówiła także Beata Maciejewska z Urzędu Miasta w Słupsku. – Miasto, które chce się rozwijać, powinno łączyć kwestie gospodarcze ze sprawiedliwością społeczną i poszanowaniem środowiska. My w Słupsku działamy według pewnego logicznego klucza energetycznego. Czyli najpierw uczymy się nie marnować energii, rozsądnie jej używać, a potem stawiamy na nowe źródła wytwarzania – zaznaczała pełnomocniczka ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta.

Dobra Energia

– To energia, którą wytwarzamy w sposób zrównoważony, korzystając z wielu źródeł, równocześnie minimalizując społeczne oraz środowiskowe koszty, zwykle nieuwzględniane w innych inwestycjach – definiował zawartą w tytule konferencji „dobrą energię” Grzegorz Putynkowski z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu. Na kolejne poszukiwanie jej definicji organizatorzy zapraszają już 8 listopada do Katowic.