Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Edukacja klimatyczna w klasach siódmych. Katowice wprowadzą nowe zajęcia do szkół 

Edukacja klimatyczna w klasach siódmych. Katowice wprowadzą nowe zajęcia do szkół 

Już od września 2023 roku w szkołach podstawowych w Katowicach wprowadzona zostanie edukacja klimatyczna. Nowe zajęcia będą realizowane w ramach programu pilotażowego opracowanego przez specjalny zespół. Jak w praktyce ma wyglądać edukacja klimatyczna?

Reklama

Edukacja klimatyczna w siódmych klasach

Jak przekonują władze Katowic, program ma na celu kształcenie uczniów w kilku obszarach: bioróżnorodności, wpływu człowieka na zmiany klimatu, zrównoważonej konsumpcji i transformacji energetycznej. Prace nad jego szczegółami nadal trwają, a prowadzą je nauczyciele z czterech katowickich szkół, radni miasta oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego.

– Edukacja klimatyczna jest częścią edukacji ekologicznej, wychodzi ona jednak poza pojęcia ochrony środowiska i nauki postaw prośrodowiskowych. Skupia się przede wszystkim na tematyce ochrony klimatu, wpływie czynników naturalnych i działalności człowieka na jego zmiany, możliwościach przystosowania się do tych zmian oraz na skutkach globalnego ocieplenia. Pomaga młodym ludziom zrozumieć wpływ degradacji środowiska przyrodniczego na ich przyszłość, rozszerza wiedzę, umiejętności i rozwija postawy potrzebne do skutecznego działania i odpowiedzi na globalne wyzwaniawyjaśnia Beata Urych, pełnomocnik prezydenta ds. klimatu.

Edukacja klimatyczna zostanie wprowadzona pilotażowo w trzech katowickich szkołach podstawowych w klasach siódmych. Ma być realizowana przy okazji nauczania innych przedmiotów. Uczniowie będą mogli skorzystać z warsztatów o tematyce przyrodniczej i zajęć w terenie przygotowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach.

– Program będzie zawierał gotowe scenariusze zajęć, z których będą mogli korzystać wszyscy nauczyciele. Zależy nam, by uczniowie pracowali metodą projektów, gdyż tylko takie zdobywanie wiedzy przynosi oczekiwane efektydodaje Grażyna Burek, zastępca naczelnika wydziału edukacji i sportu.

Jednocześnie, władze Katowic zapewniają, że przez wprowadzenie edukacji klimatycznej uczniowie nie zostaną obciążeni dodatkowymi lekcjami.

Czy edukacja klimatyczna w szkole jest potrzebna?

W czerwcu 2020 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało rozporządzenie, na podstawie którego nauczyciele zostali zobowiązani do poruszania podczas godzin wychowawczych tematów dotyczących edukacji ekologicznej i klimatycznej. Niestety, wychowawcy nie wywiązują się ze swojego obowiązku.

Dr Magdalena Ochwat i dr Anna Guza z Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną Uniwersytetu Śląskiego przeprowadziły badania w tej sprawie wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. 62% ankietowanych zadeklarowało, że o zmianach klimatu w szkołach nie mówi się w ogóle.

Ta statystyka, jak zapewniają władze Katowic była jedną z przyczyn wprowadzenie edukacji klimatycznej, początkowo pilotażowo. Czy nadchodzi zatem przełom w polskim szkolnictwie? Tego oczywiście nie wiadomo, ale działania Katowic mogą okazać się inspiracją dla innych miast w naszym kraju.

Źródło: katowice.eu, gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.