Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Efektywność energetyczna i energooszczędność w aktualnej sytuacji na rynku energii – konferencja

Efektywność energetyczna i energooszczędność w aktualnej sytuacji na rynku energii – konferencja

29 listopada 2022 roku w Hotelu Courtyard by Marriott w Katowicach odbędzie się konferencja Efektywność energetyczna i energooszczędność w aktualnej sytuacji na rynku energii. Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Ekologii.

BANER MOBILEB1
Reklama

Jedna konferencja, dwie sesje

Konferencję otworzy prezentacja Jerzego Swatonia, Przewodniczącego Rady Polskiej Izby Ekologii. W dalszej części odbędą się dwie sesje.

I Sesja

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama
 1. Wyzwania stojące przed efektywnością energetyczną w aktualnej sytuacji na rynku energii – prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski, Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska;
 2. Stolik ekspertów (prowadzący Wojciech Stawiany – Ekspert PIE): Rekomendacje i propozycje dla poprawy energooszczędności i efektywności energetycznej  przedsiębiorstw i gospodarki komunalnej wynikające z realizowanych  prac i audytów:
  • dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Technologii Paliw i Energii;
  • Sebastian Bodzenta, Prezes Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.;
  • dr inż. Andrzej Wiszniewski, Prezes Zarządu Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.;
  • Szymon Liszka, Prezes Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), Prezes Zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia “Poszanowanie Energii i Środowiska”;
 3. Energia z OZE dla samorządów – dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Technologii Paliw i Energii (Prezentacja PDF);
 4. Dyskusja

II Sesja

 1. Efektywność wykorzystania energii elektrycznej  i energooszczędność w pracy przedsiębiorstw produkcyjnych – wybrane przykłady
  dr Przemysław Jura, Prezes Zarządu Europejskiego Holdingu Doradczego Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii (Prezentacja PDF)
 2. Włączenie górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w proces zielonej transformacji (prezentacja pracy Wyższej Szkoły Menadżerskiej) – dr hab. Marek Gruchelski, prof. WSM; inż. Marcin Gruchelski.

Grupa docelowa i szczegóły

Wydarzenie jest skierowane do samorządów, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli administracji górniczej, wytwórców oraz konsumentów energii, przedsiębiorców, w tym członków Izby, organizacji pozarządowych, biznesu, świata nauki oraz mediów.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Patronatem honorowym konferencję objęli: Urząd Regulacji Energetyki, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o., Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Katowice, Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY – wyłącznie po przesłaniu podpisanej karty zgłoszeniowej na adres: szkolenia@pie.pl (udział stacjonarny) lub wypełnieniu formularza on-line (udział zdalny).

Ilość miejsc ograniczona. Potwierdzenie uczestnictwa należy składać do 25 listopada br.

Więcej szczegółów na stronie konferencji. Świat OZE objął wydarzenie patronatem medialnym.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.