Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ekolodzy protestują przeciwko budowie spalarni odpadów w Warszawie

wysypisko śmieci

Ekolodzy protestują przeciwko budowie spalarni odpadów w Warszawie

Fundacja Towarzystwo na rzecz Ziemi wnioskuje o cofnięcie pozwolenia na budowę spalarni w warszawskim Targówku. Następnym krokiem organizacji ma być petycja o cofnięcie funduszy na tę inwestycję

B1
Reklama

Czy spalarnie odpadów powinny powstawać?

Badacze związani z ochroną środowiska nie mają wątpliwości, że spalarnie odpadów nie są najbardziej ekologicznym i optymalnym rozwiązaniem dla utylizacji śmieci. Wprawdzie pozbywamy się zalegających nieczystości, ale do atmosfery dostają się szkodliwe związki chemiczne, powstałe w procesie spalania. I zatruwają powietrze. Dlatego szukają sposobów zapobiegania ich powstawaniu. Czasem bowiem edukacja i uświadamianie ludzi nie wystarcza. Trzeba znaleźć inną drogę.

Biurokratycznie, to skutecznie?

Okazuje się, że budząca kontrowersje budowa spalarni odpadów w Targówku może być nielegalna. Towarzystwo na rzecz Ziemi odkryło, że wniosek o modernizację budynku został złożony przez inwestora w 2016 roku. Doczekała się pozytywnej decyzji wydanej przez prezydenta miasta w marcu 2017 roku. 

Reklama

Prawo budowlane zakłada, że pozwolenie na budowę wygasa, jeśli nie została ona rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, lub gdy budowa została przerwana na dłużej niż trzy lata.

W związku z tym deweloper nie ma podstaw prawnych, aby rozpocząć inwestycję. A pozwolenie na budowę wygasło.

Inwestor dopiero w październiku bieżącego roku wyłonił wykonawcę zamierzonego przedsięwzięcia budowlanego, nie podejmując do tej pory żadnych czynności, które
można byłoby uznać za roboty budowlane –
informuje Towarzystwo na rzecz Ziemi.

Wniosek to dopiero początek walki

Wolontariusze Towarzystwa nie poprzestaną na tych działaniach przeciwko inwestorowi. Prawnicy organizacji zapowiedzieli, że przygotowują również pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej, aby uchylić uchwałę rady miasta, która przyznała miliard złotych dotacji na spalarnię. Według nich dofinansowanie narusza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej zgodnie z którym, na dotację nie zasługują inwestycje wyrządzające poważne szkody.

O tym, jaką decyzję podejmą odpowiedzialne organy, czy przychylą się do argumentacji Towarzystwa dla Ziemi, będziemy Was informować na bieżąco.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.