1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ruszyła Ogólnopolska Narada o Lasach. Dlaczego jest nam potrzebna?

Ruszyła Ogólnopolska Narada o Lasach. Dlaczego jest nam potrzebna?

22 kwietnia, w Dzień Ziemi, rozpoczęła się dwudniowa sesja inauguracyjna Ogólnopolskiej Narady o Lasach (ONoL). Po raz pierwszy blisko 100 osób z całej Polski zintegrowało się, debatując o przyszłości i ochronie lasów. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

“To historyczne wydarzenie”

W poniedziałek rozpoczęła się dwudniowa sesja inauguracyjna Ogólnopolskiej Narady o Lasach. Według informacji udostępnionych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska uczestniczyło w niej blisko 100 przedstawicieli różnych środowisk. Spośród nich wymieniani są zarówno naukowcy, politycy i przedsiębiorcy, jak i leśnicy, przyrodnicy oraz strona społeczna. 

Wiceszef resortu, Mikołaj Dorożała, w swoim wpisie na portalu X (dawniej Twitter) nazwał wydarzenie “historycznym” i podsumował je słowami:

– Dialog. To najlepsze podsumowanie pierwszego dnia Ogólnopolskiej Narady o Lasach. Uczestniczą w niej wszyscy, dla których ważne są polskie lasy i którzy chcą rozwiązywać konflikty, a nie je wyciszać lub eskalować. Dziękuję Wam za udział.

Dlaczego dyskutujemy o lasach?

Trzeba wspomnieć, że ONoL to element realizacji zapowiedzi i zobowiązania Donalda Tuska do prowadzenia szerokiego dialogu w sprawie polskich lasów. Ich sytuacja wydaje się być dość skomplikowana i w istocie warto zająć się tym tematem. 

W ostatnim czasie organizacje pozarządowe co rusz demaskują przeprowadzanie nielegalnych wycinek drzew, takich jak tych na terenie lasów uzdrowiskowych w okolicy Iwonicza-Zdroju (Leśnictwo Iwonicz, Nadleśnictwo Dukla, RDLP Krosno). Na jaw wychodzą także liczne nadużycia związane między innymi z władzami Lasów Państwowych. Ujawniono na przykład wydanie ponad 2,8 miliona złotych na działania w nadleśnictwach, które pokrywały się z okręgiem wyborczym byłego dyrektora generalnego Lasów Państwowych. To wszystko w trakcie trwania zeszłorocznej kampanii wyborczej. Szerzej opisywaliśmy tę sprawę tutaj: Skandal wokół Lasów Państwowych. Prawie 3 mln na nadleśnictwa pokrywające się z okręgiem wyborczym byłego dyrektora

Na początku roku powróciła także kwestia nielegalnej wycinki Puszczy Białowieskiej z 2018 roku. Wówczas komitet UNESCO wezwał nowo powołany rząd Donalda Tuska do naprawy szkód wyrządzonych Białowieskiemu Parku Narodowemu.

Więcej informacji: UNESCO wzywa rząd do naprawy szkód w Puszczy Białowieskiej

Po co nam ONoL?

Dziś eksperci i strony zainteresowane ochroną lasów spotykają się, aby wypracować nowe sposoby ochrony naszej polskiej zieleni. Są nam niezbędne do tego, aby dostosować obecny model ochrony i użytkowania lasów do aktualnych wyzwań związanych ze zmianą klimatu, utratą różnorodności biologicznej oraz sytuacją gospodarczą. Taki kompleksowy plan ma w przyszłości znaleźć odzwierciedlenie w zmianie obecnie obowiązującej Ustawy o lasach.

ONoL przybrała formę cyklu spotkań merytorycznych, w których udział biorą goście zaproszeni przez MKiŚ. Dokumenty, które podczas nich uda się wypracować, mają być poddawane konsultacjom społecznym. To element włączania społeczeństwa do współdecydowania i odpowiedzialności za tereny zielone. To właśnie brak dialogu w poprzednich latach przedstawiciele ministerstwa diagnozowali jako jeden z głównych problemów.

– W tym składzie spotykamy się po raz pierwszy. Brak dialogu wyrządził naszej przyrodzie więcej szkody niż kornik drukarz. Dziś spotykamy się w gronie osób, którym na sercu leży dobro przyrody. Chcemy ochronić 20% lasów cennych przyrodniczo, a jednocześnie zapewnić dostęp do drewna dla polskiej gospodarki – powiedziała Paulina Hennig-Kloska – Jesteśmy tu po to, aby słuchać i wspólnie pracować nad rozwiązaniami dobrymi dla lasów. Ogólnopolska Narada o Lasach to unikalne wydarzenie – pierwszy raz siadają do stołu wszystkie środowiska. Jestem przekonana, że wypracujemy dobre rozwiązania – dodała ministra klimatu i środowiska.

Cele ONoL

Celami Ogólnopolskiej Narady o Lasach są: zapewnienie trwałej ochrony najcenniejszych leśnych ekosystemów; połączenie procesu wyznaczania obszarów wyłączonych z pozyskania z procesem wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Różnorodności Biologicznej do 2030 roku; wypracowanie kryteriów wyboru obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych i społecznych; wypracowanie kierunkowych zasad prowadzenia gospodarki leśnej na obszarach o szczególnych walorach społecznych i przyrodniczych oraz wypracowanie modelu zarządzania tymi terenami przez Lasy Państwowe z udziałem społeczeństwa.

– Ogólnopolska Narada o Lasach jest po to, by zadbać o najważniejsze lasy w Polsce – te ważne przyrodniczo i dla ludzi. Rozmawiamy, aby zapewnić przewidywalną przyszłość dla gospodarki leśnej. Zadbamy, aby wszyscy mieli głos i stworzyli trwałe zmiany. Łączy nas troska o lasy – niech to będzie wartość, która pomoże znaleźć wspólne rekomendacje – powiedział Mikołaj Dorożała.

Źródła: gov.pl, lasy.gov.pl

Fot.: gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.