Ekologiczne nawrócenie: Czy grzech przeciw środowisku zostanie formalnie uznany przez Kościół?

Podczas synodu amazońskiego, który odbywa się obecnie w Watykanie, została zgłoszona propozycja, by Kościół oficjalnie uznał za grzech niszczenie środowiska naturalnego i złe obchodzenie się z przyrodą.

O koncepcji wprowadzenia „kanonu ekologicznego” poinformował oficjalny portal Vatican News w syntezie kolejnych sesji obrad ojców synodalnych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Pochodzący z Austrii biskup Erwin Krautler, który pełnił posługę w Brazylii, zaapelował o „ekologiczne nawrócenie”. W swoim synodalnym przemówieniu stwierdził, że należy “zrozumieć powagę grzechu przeciwko środowisku naturalnemu”, który jest “równy grzechowi przeciwko Bogu, przeciwko bliźniemu i przyszłych pokoleń”.

Włoska prasa przypomina, że to nie pierwszy apel kościelnych władz. W 2016 roku papież Franciszek w orędziu na temat przyrody mówił o grzechach wobec niej popełnianych. “La Repubblica” zauważyła, że także jego poprzednicy św. Jan Paweł II i Benedykt XVI – powtarzali, że ten, kto dopuszcza się wyzysku środowiska naturalnego, powinien odpowiedzieć przed Bogiem.