Ekologiczne organizacje chcą zakazu palenia węglem w Warszawie

Aktywiści z Warszawy Bez Smogu, Smoga Wawerskiego i Warszawskiego Alarmu Smogowego wystosowani petycję do rady miasta Warszawy i Sejmiku Województwa Mazowieckiego o wprowadzenie zakazu spalania węgla w gospodarstwach domowych i zakazu palenia w kominkach w dniach smogowych. Chcą, aby zmiany wprowadzono na początku 2023 roku.

Ekologowie uważają, że wdrożenie – za niecałe cztery lata – ustawy antysmogowej, która obejmie zakaz użytkowania pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno, nie rozwiąże problemu do końca. O co chodzi?

Fotowoltaika od Columbus Energy
Ustawa antysmogowa to wciąż za mało?

W myśli litery prawa w 2023 roku do użycia dopuszczone będą jedynie kotły na węgiel i drewno spełniające europejskie normy lub kotły gazowe/pompy ciepła. Według aktywistów z Warszawy Bez Smogu, Smoga Wawerskiego i Warszawskiego Alarmu Smogowego ograniczenia nie wpłyną na oczyszczanie powietrza w stopniu zadowalającym, ponieważ nawet wtedy poziom stężenia rakotwórczego i mutagennego benzo(a)pirenu będzie przekraczał dopuszczalne normy.

Spalanie węgla i drewna jest główną przyczyną smogu w stolicy w sezonie grzewczym. Zmiana sposobu ogrzewania domów jednorodzinnych sprawi, że zimowe zanieczyszczenie powietrza w Warszawie znacząco się zmniejszy. Zimą w dzielnicach domów jednorodzinnych w Warszawie powietrze często nie nadaje się do oddychania – wyjaśnia Monika Daniluk z Warszawy Bez Smogu.

Dlatego organizacje ekologiczne wzorem Poznania chcą zakazać także palenia w kominku w dniach smogowych.