Enea Nowa Energia – nowa spółka Enei

Na podstawie ogłoszonej w grudniu 2019 roku aktualizacji strategii rozwoju, Grupa Enea powołuje nową spółkę, która będzie odpowiedzialna za aktywa OZE. Siedzibą spółki ma znajdować się w  Radomiu. 

Odnawialne źródła energii w Enei

Dotychczas aktywami OZE w Grupie Enea zajmowała się spółka Enea Wytwarzanie. Pod jej kontrolą znajdowały się farmy wiatrowe Bardy, Darżyno, Baczyna, 21 elektrowni wodnych oraz spalarnia biomasy w Elektrowni Połaniec. W minionym roku źródła odnawialne wytworzyły 2,3 TWh energii elektrycznej, o 12,5 procent więcej niż rok wcześniej. 

Nowa spółka Enei w Radomiu

– Projekt wspierania OZE zwiększy odsetek zielonej energii w polskim koszyku energetycznym i przyczyni się do rozwoju niskoemisyjnej gospodarki, a fakt że spółka będzie miała siedzibę w Radomiu oznacza dla miasta ogromne szanse – powiedział Tomasz Siwak, prezes nowo powołanej spółki, dotychczas prezes ds. rozwoju. 

Spółka odpowiedzialna za rozwój OZE w Grupie Enea swoją siedzibę będzie miała w Radomiu. Wybór lokalizacji wiązał się z bliskością Kozienic i Świerży Górnych, gdzie znajdują się biura Enei Wytwarzanie. 

Cele OZE w Grupie Enea

Strategia Grupy Enea zakłada osiągnięcie do 2025 roku produkcję energii ze źródeł odnawialnych na poziomie do 22%, zaś w perspektywie do 2030 roku – 33%. Od teraz odpowiedzialna za to będzie nowa spółka – Enea Nowa Energia, która przejmie wszelkie aktywa źródeł odnawialnych od spółki Enea Wytwarzanie. 

Grupa na rozwój OZE chce przeznaczyć 14,7 mld złotych do 2035 roku. Jedną z korzyści założenia Enea Nowa energia będzie większa możliwość pozyskania finansowania na rozwój projektów związanych z zieloną energią.

Źródło: media.enea.pl