Wybory prezydenckie: Duda vs Trzaskowski. Ekoprogramy kandydatów

Zostały ostatnie chwile przed niedzielną drugą turą wyborów prezydenckich. Jeśli jednak wciąż targają Wami wątpliwości, “czy oraz na kogo głosować?”, prezentujemy porównanie ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy oraz prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Jakie są ekoprogramy obu kandydatów? 

Andrzej Duda o ekologii, ale w ogólnikach 

Na stronie internetowej programu obecnego prezydenta “ekologię” zestawiono razem z działaniami na rzecz ochrony zdrowia. Więcej miejsca poświęcono tej drugiej kwestii. 

Przypominane są przede wszystkim dotychczasowe działania obozu rządzącego, czyli budżet w wysokości 103 mld zł na walkę ze smogiem. Wspomniana jest również gospodarka odpadami oraz ogólne “wsparcie zalesiania” Polski. Temat energetyki został w zasadzie pominięty. Kontekstem dla niego może być niedawne nawiązanie współpracy z Amerykanami, która dotyczy budowy elektrowni atomowej. 

“Eko-Karta” Dudy na Facebooku

Dopiero 3 lipca Andrzej Duda przedstawił i podpisał “Eko-Kartę”, czyli “deklarację wsparcia” dla inicjatyw prośrodowiskowych i proklimatycznych. Jej treść pojawiła się tylko na profilu facebookowym prezydenta. 

Główne założenia “Eko-Karty”: 

 • działania na rzecz zmniejszenia o połowę ilości najbardziej zatrutych smogiem miast w Polsce (z 36 na 18) do końca II kadencji,
 • wzrost poziomu energii z OZE do min. 50% po 2035 r., 
 • ułatwienia dla umów PPA,
 • plany adaptacyjne do zmian klimatycznych dla gmin oraz wspieranie niebiesko-zielonych inwestycji,
 • bonus klimatyczny – wsparcie finansowe dla rodzin budujących dom z rozwiązaniami prosumenckimi i zeroemisyjnymi,
 • wdrożenie Krajowego Programu Rozwoju Retencji,
 • Narodowy Program Sadzenia Drzew,
 • zwiększenie finansowania parków narodowych z budżetu państwa,
 • zaostrzenie kar za przestępstwa przeciw środowisku, w tym związanych ze złym gospodarowaniem odpadami,
 • zwiększenie udziału producentów w kosztach zagospodarowania odpadami.

Zielony program Rafała Trzaskowskiego 

W porównaniu z Andrzejem Dudą Rafał Trzaskowski na swojej stronie internetowej przedstawił sporo postulatów związanych z ochroną środowiska i klimatu. Między innymi:

 • poparcie dla terminowej realizacji unijnego Zielonego Ładu oraz rozwoju OZE i offshore,
 • powołanie Rady Bezpieczeństwa Energetycznego,
 • wsparcie dla samorządów w celu realizacji programów dotyczących zielonych inwestycji,
 • zwiększenie budżetu programu walki ze smogiem do 120 mld złotych w perspektywie do 2030 roku,
 • zwołanie Rady Gabinetowej w celu rozwiązania problemu suszy w Polsce,
 • przeniesienie części kosztów za odpady na producentów poprzez podatek,rozszerzenie systemu kaucyjnego oraz premiowanie firm stosujących opakowania wielokrotnego użytku, 
 • uchwalenie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która pozwoliłaby zredukować opłaty za wywóz śmieci o ⅓,
 • zakaz importowania odpadów do Polski, 
 • uchwalenie ustawy o włączeniu całej Puszczy Białowieskiej w obszar Parku Narodowego, 
 • zmniejszenie wyrębu drzew w lasach o 30%, 
 • utworzenie rady kontrolującej działania Lasów Państwowych,
 • powołanie rzecznika ochrony zwierząt. Ten postulat błyskawicznie przed I turą zrealizował minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Wymiana kopciuchów w Warszawie

26 lutego 2020 prezydent Warszawy podpisał porozumienie z przedstawicielami Województwa Mazowieckiego o wspólnych działaniach zwalczających smog. Ogrzewanie domów paliwem stałym będzie dopuszczalne jeszcze do 2023 roku. Dodatkowo stołeczny ratusz ma przeznaczyć 300 mln złotych na wymianę starych pieców “kopciuchów” oraz na docieplanie budynków.