Enea z AGH tworzą system bilansowania mocy i energii

Enea Operator wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą (AGH) w Krakowie pracują nad systemem bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej z rozproszonych źródeł i zasobników energii (MoBiSys). Wdrażanie projektu ma potrwać około 3,5 roku.

Nowy projekt badawczo-rozwojowy, będący wspólną inicjatywą Enea i AGH, ma ułatwić efektywne zarządzanie energią rozproszoną. Według badaczy system wpłynie pozytywnie na realizację inwestycji, nowe podłączenia przez wytwórców energii (włączając prosumentów), a także ułatwi pracę i zwiększy szybkość reakcji usługi technicznej. To może być podstawa i kluczowy filar w tworzeniu inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

MoBiSys – termin realizacji i koszty

Fotowoltaika od Columbus Energy

Planowane prace nad projektem mają potrwać blisko 3,5 roku, co oznacza, że system będzie gotowy najwcześniej w drugim kwartale 2022 roku. MoBiSys powstaje w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przewidziany budżet przedsięwzięcia wynosi 7,4 mln złotych, z czego 2,6 mln złotych stanowi dofinansowanie z UE. W jego zakres wchodzą koszty badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

Współpraca z jednostkami naukowymi kluczem do rozwoju

Według Grzegorza Marciniaka, dyrektora departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową w Enea Operator, duże znaczenie w rozwoju ma współpraca z jednostkami naukowymi. Dzięki temu firma ma możliwość wspólnego wypracowania i przetestowania nowoczesnych rozwiązań w warunkach rzeczywistych. Enea poza wspólną inicjatywą z krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą może również pochwalić się współpracą z Uniwersytetem Zielonogórskim, Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Politechniką Warszawską, Politechniką Poznańską oraz z Instytutem Energetyki (oddział Gdańsk).

Źródło: Cire.pl