Energia z odnawialnych źródeł pokonała energie jądrową w USA

Po raz pierwszy od 1984 roku, energia uzyskiwana z odnawialnych źródeł energii przewyższyła tę wytwarzaną przez elektrownie atomowe w USA. Jest to dosyć zaskakujące, zważywszy na fakt niezbyt pozytywnego nastawienia administracji Donalda Trumpa do zielonej energii.

W ostatnich dwóch miesiącach, dla których są podane dane, tj. marzec i kwiecień – ilość wyprodukowanej energii z odnawialnych źródeł jest większa aniżeli energii uzyskanej przy wykorzystaniu energetyki jądrowej. Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) poinformowała, że taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy od 33 lat.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Duży wpływ na osiągnięty rezultat miały nowe inwestycje w farmy fotowoltaiczne oraz wiatrowe. Swój udział odnotowały także hydroelektrownie, które po obfitych opadach deszczu oraz śniegu w miesiącach zimowych w niektórych zachodnich stanach miały dużo pracy.

Energia atomowa powoli jest spychana na boczny tor, co dobrze widać po ilości inwestycji w nowe reaktory. Pomimo tego, eksperci szacują, że osiągnięty rezultat w Stanach Zjednoczonych nie utrzyma się długo. W kontekście całego roku energia jądrowa powinna wyprodukować więcej energii. Wyniki za marzec i kwiecień były w dużej mierze zasługą zimy, która pozostawiła po sobie duże ilości wody.