Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Europejski raport o gazie w 2020 roku: odnotowano poprawę

Europejski raport o gazie w 2020 roku: odnotowano poprawę

Gaz stanowi 21,5% zużycia energii pierwotnej w Unii Europejskiej i jest głównym źródłem energii europejskich gospodarstw domowych. W raporcie podsumowującym rynek gazu w 2020 roku stwierdzono, że sytuacja na unijnym rynku gazu się poprawiła. Jakie są najważniejsze wnioski i czy wzięto pod uwagę wzrost cen gazu z ostatnich miesięcy? 

Reklama

O gazie w UE

To pierwsza część raportu energetycznego dotycząca zasad funkcjonowania tego sektora w Unii Europejskiej w 2020 roku. W tym roku mają zostać przedstawione dwa kolejne raporty dotyczące rynku energii elektrycznej, handlu detalicznego i ochrony konsumentów. 

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) oraz Rada Europejskich Regulatorów Energii (CEER) stwierdziły w raporcie, że rynek gazu w zeszłym roku odnotował poprawę – pomimo kryzysu gospodarczego w Europie i na świecie.

Sprawozdanie z monitorowania rynku (Market Monitoring Report, MMR) w 2020 roku nosi nazwę “Gas Wholesale Volume” i skupia się na hurtowych rynkach gazu oraz funkcji, jaką pełni gaz w drodze do dekarbonizacji.

Wnioski

W raporcie stwierdzono, że pomimo zapaści gospodarczej i spadku popytu na gaz poprawiła się sytuacja na unijnym rynku gazu. Mają o tym świadczyć m.in. postępująca integracja cen rynkowych oraz wzrost konkurencji w sektorze dostaw, oraz poprawa płynności na wielu rynkach gazowych. Większość z nich jest oceniana jako dobrze funkcjonująca i zintegrowana. Kraje z mniej rozwiniętymi hubami również radzą sobie lepiej – czytamy na stronie URE.

Ponadto zaobserwowano, że duże dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz zapasy przyczyniły się do spadku cen gazu ziemnego do połowy roku 2020. Później popyt na gaz znowu wzrósł, natomiast dostawy LNG znacznie spadły w trzecim kwartale, gdyż zostały skierowane w większości na rynek azjatycki. Przez to wzrosły ceny gazu i przekroczyły poziomy z 2019 roku. 

Gaz zamiast węgla

Autorzy raportu podają, że gaz sprzyja przejściu z wysokoemisyjnych paliw na te o niskiej emisji. Eksperci mówią niekiedy o tym, że gaz jest rozsądnym wyborem na tej drodze. Ale gaz także jest źródłem emisji gazów cieplarnianych. Do 2050 roku ma zostać zastąpiony zeroemisyjnymi alternatywami, czyli źródłami energii odnawialnej, które zasilą też energią elektryczną ładowarki do samochodów EV. Unijny pakiet Fit for 55 bierze też pod uwagę sytuację na rynku gazu i jego dalszy rozwój.

Biogaz jest jednak wciąż za drogi, aby wykorzystać go na większą skalę – podano w raporcie. W 2020 r. gazy niskoemisyjne, a głównie biogaz stanowiły niecałe 4% całkowitej podaży paliwa. Natomiast wodór wyprodukowany przy użyciu elektrolizy stanowił tylko 3% całej produkcji tego gazu. Elektroliza, czyli wytwarzanie wodoru przy wykorzystaniu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych jest fundamentem unijnej strategii wodorowej – dodaje URE.

źródło: URE

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.