1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Farma wertykalna Bustanica w Dubaju – oszczędność wody i wysokie plony

Farma wertykalna Bustanica w Dubaju – oszczędność wody i wysokie plony

Dzięki systemom budowlanym oraz sprzętowi i oprogramowaniu do automatyzacji z portfolio Digital Industries i Smart Infrastructure Siemensa, farma wertykalna w Dubaju zużywa rocznie o 95% mniej wody niż tradycyjna działka uprawna. Dodatkowo wytwarza ponad 1 mln kg produktów, które są wolne od pestycydów, herbicydów i chemikaliów. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Zarządzanie zasobami wodnymi

Choć ponad 2/3 powierzchni Ziemi pokrywa woda, tylko 1% jej zasobów jest dostępnych dla mieszkańców naszej planety[1]. W efekcie od dziesięcioleci codzienna walka o ten surowiec wypełnia życie kilku miliardom ludzi. W opublikowanym w 2023 r. przez ONZ „Światowym Raporcie Rozwoju Wody” czytamy, że 26% globalnej populacji, czyli co czwarta osoba, nie ma dostępu do wody pitnej[2]. Problem dotyczy nie tylko mieszkańców Afryki, ale również krajów rozwiniętych. Polska znajduje się na 24. miejscu w Unii Europejskiej pod względem odnawialnych zasobów słodkiej wody przypadających na jednego mieszkańca[3].  

Niedobory wody są wynikiem rosnącego zapotrzebowania przede wszystkim z uwagi na ogromny wzrost liczby ludności (2,5 mld w 1950 roku i 8 mld obecnie) oraz dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy wielu krajów. Jej brak oddziałuje na szerokie spektrum zjawisk – od systemów żywnościowych, poprzez kwestie energetyczne i gospodarcze, na ogólnym stanie środowiska kończąc. Na szczęście lepsze zarządzanie zasobami wodnymi leży dziś w gestii nie tylko polityków i biznesmenów. Znaczącą rolę odgrywa również technologia, która może mieć pozytywny wpływ na ograniczanie zużycia tego cennego, życiodajnego surowca, co pokazuje przykład współpracy Siemensa z farmą Bustanica. 

Zalety farm wertykalnych 

Siemens dostarczył automatykę i technologię budowlaną do niedawno otwartej farmy wertykalnej w Dubaju, największej tego typu na świecie. Obiekt o wartości 40 mln dolarów jest własnością Emirates Crop One – spółki joint venture pomiędzy Emirates Flight Catering, jedną z największych na świecie firm cateringowych obsługujących ponad 100 linii lotniczych, a Crop One Holdings Inc, liderem branży upraw wertykalnych opartych na technologii. 

Rolnictwo wertykalne w ostatnim czasie budzi coraz większe zainteresowanie, co nie dziwi, gdyż jest do 100 razy bardziej wydajne niż tradycyjne uprawy zewnętrzne. Do innych jego zalet można zaliczyć mniejszą czasochłonność i możliwość łączenia w ramach jednej struktury plonów, które nie mogłyby funkcjonować obok siebie w naturalnych warunkach. Dodatkowo farmy wertykalne zużywają zdecydowanie mniej wody i nie wymagają stosowania pestycydów ani chemikaliów. Rolnicy mają możliwość kontrolowania światła, temperatury, ilości wody i poziomu dwutlenku węgla, dzięki czemu mogą uprawiać rośliny przez cały rok i blisko konsumentów, co eliminuje konieczność kosztownego transportu.  

Cyfrowa uprawa roślin 

Rozwiązania z portfolio Siemensa zapewniły wydajną produkcję i zmniejszyły ilość odpadów przy jednoczesnym zapewnieniu większego zrównoważonego rozwoju całej farmy. System zarządzania budynkiem Desigo CC z obszaru Smart Infrastructure kontroluje i monitoruje klimatyzację i wentylację. Z kolei systemy automatyki i sterowania SIMATIC oferowane przez Digital Industries zapewniają optymalne warunki wzrostu poprzez sterowanie oświetleniem i poziomami dwutlenku węgla wymaganymi przez rośliny. Dodatkowo przemienniki częstotliwości z serii SINAMIC wraz ze stacjami automatyki dostarczają im odpowiednich składników odżywczych oraz wodę.  

To jeszcze nie wszystko – komponenty elektryczne SENTRON rozprowadzają zasilanie do półek z uprawami. Natomiast komponenty SCALANCE tworzą sieć komunikacyjną łączącą technologie automatyzacji, jednocześnie chroniąc cały obiekt za pomocą rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa.  

W ten sposób szeroki zakres rozwiązań Siemensa, zarówno z obszaru hardware, jak i software, pomaga rozwijać produkcję żywności w bardziej zrównoważony sposób. Dobranie odpowiednich produktów i usług dopasowanych do danej branży ułatwia otwarta cyfrowa platforma Siemens Xcelerator, która łączy klientów i dostawców. Tym pierwszym umożliwia nie tylko przyspieszenie cyfrowej transformacji, ale również przeprowadzenie jej na dużą skalę.  

Efektywne wykorzystanie wody 

System farmy Bustanica, wspomagający cyrkulację wody w uprawach, został zaprojektowany w taki sposób, aby zmaksymalizować wydajność zużycia wody. Gdy ciecz wyparowuje, jest odzyskiwana i zawracana do systemu. To pozwala zaoszczędzić 250 mln litrów wody rocznie w porównaniu z tradycyjnym rolnictwem zewnętrznym o podobnej wydajności.  

– Współpraca z Emirates Crop One to dla nas niezwykle ważny projekt, który zmienia rolnictwo i pozwala produkować świeżą żywność przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia wody i kosztów transportu. Farma Bustanica dzięki wykorzystaniu inteligentnej infrastruktury może w zrównoważony sposób skalować swoją działalność. Co więcej, zainstalowane dziś rozwiązania pozwolą na wykorzystanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w przyszłości komentuje Franco Atassi, dyrektor generalny Siemens Smart Infrastructure na Bliskim Wschodzie.  

Farma Bustanica o powierzchni niemal 30.660 m kwadratowych (czyli mniej więcej tyle co 4 boiska piłkarskie!) zużywa o 95% mniej wody niż konwencjonalne rolnictwo i wytwarza rocznie 1 mln kg produktów, które są wolne od pestycydów, herbicydów i chemikaliów. Zostaną one wykorzystane do przygotowania posiłków dla pasażerów linii lotniczych latających do i z Dubaju. W przyszłości firma Emirates Crop One planuje sprzedawać produkty z farmy wertykalnej w lokalnych supermarketach. 

źródło wiadomości i zdjęć: informacja prasowa


[1] Źródło: https://www.hydrotech-group.com/pl/blog/water-on-earth-how-much-do-we-have-of-it-on-our-planet-and-how-much-of-it-is-drinking-water [dostęp: 23.08.2023].

[2] Źródło: https://www.npr.org/2023/03/22/1165248040/1-in-4-people-in-world-lack-clean-drinking-water-u-n-says [dostęp: 23.08.2023].

[3] Źródło: https://www.gov.pl/web/susza/najnowszy-raport-gus–polska-na-24-miejscu-w-unii-europejskiej-pod-wzgledem-odnawialnych-zasobow-wody-slodkiej [dostęp: 23.08.2023].

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.