Flotator

Flotator – urządzenie, w którym oddziela się tłuszcze i oleje ze ścieków.