Fotowoltaika i termomodernizacja jednej z najstarszych poznańskich świątyń

Ponad 4,7 miliona złotych dotacji i nieco ponad 524 tysiące złotych pożyczki otrzyma poznańskie zgromadzenie zakonu Jezuitów na poprawę efektywności energetycznej zabytkowych budynków. W planach termomodernizacja XIII-wiecznego kościoła.

Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia razem z przylegającymi obiektami jest najstarszą świątynią lewobrzeżnego Poznania. Prace mają zostać przeprowadzone do końca 2021 roku. Oprócz gruntownej termomodernizacji, ma zostać również wykonany system zarządzania energią dla obiektów zabytkowych. Kompleks czeka ocieplenie przegród budowlanych, wymiana i docieplenie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu grzewczego oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ponadto zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła,a oświetlenie będzie wymienione na LEDowe.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Umowa przekazania dotacji została podpisana przez prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego oraz przełożonego poznańskiego Domu Zakonnego ks. Dariusza Michalskiego. Udzielenie wsparcia finansowego umożliwia program priorytetowy “Poprawa jakości powietrza”, część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 5,2 miliona złotych.

Dzięki tej termomodernizacji Jezuici zredukują swoją emisję CO2 o 159,70 Mg/rok. Zmniejszy się również zużycie energii pierwotnej o 3 431,47 GJ/rok.

Walor historyczno-kulturowy budynków

Świątynia została ufundowana w 1244 roku przez księcia Przemysła i Bolesława Pobożnego dla zgromadzenia ojców dominikanów. W XV wieku powstało tam jedno z najstarszych europejskich bractw różańcowych. Od 1920 roku świątynia znajduje się pod opieką zgromadzenia jezuickiego.