Fotowoltaika rządzi w Lubartowie

Już w październiku szereg prywatnych posesji w Lubartowie zostanie wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne w ramach programu „Czysta energia dla Lubartowa”. Za ich zainstalowanie odpowiedzialna będzie firma Eko-Solar Sp. z o.o.

Aktualnie w Lubartowie trwa audyt, którego celem jest sporządzenie listy wszystkich szczegółów związanych z rozpoczęciem inwestycji, która ma się zakończyć najpóźniej do 30 października bieżącego roku. Wiadomo, że na posesjach zostaną zamontowane zestawy o mocy: 2,36 kW, 3,15 kW, a także 5,05 kW.

„Wszystkie instalacje będą zbudowane z tej samej, dobrej klasy urządzeń. Powinny spełniać oczekiwania użytkowników”, mówi Artur Trocyk, zastępca naczelnika Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM Lubartów.

Ceny instalacji są proporcjonalne do klasy zestawów, jakie znajdą się na posesji. W zależności od mocy będzie wahać się w przedziale od 3,5 tys. zł do 10 tys. zł. O wysokości opłaty będzie decydowało również to czy instalacja zostanie zamontowana na budynku, czy po za nim.

Mieszkańcy objęci programem mogą liczyć na dofinansowanie ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 5 mln złotych, a wysokość dofinansowania ponad 4 mln.

W ramach programu „Czysta energia dla Lubartowa” zostanie zamontowanych 180 instalacji solarnych i 142 instalacje fotowoltaiczne. Ponadto 40 kotłów węglowych zostanie zastąpiona odpowiednikami spalającymi biomasę.