Gambia z ogromnym wsparciem dla OZE

Rząd Gambii we współpracy z Unią Europejską i Bankiem Światowym uruchomił projekt o wartości 142 mln euro na wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Projekt ma na celu wykorzystanie energii słonecznej i dostarczanie czystej energii w całym kraju. Jest on wspierany przez Europejski Bank Inwestycyjny. Według zainteresowanych stron zwiększy dostawy energii w Gambii o jedną piątą i zapewni dostęp do energii elektrycznej w społecznościach wiejskich poprzez budowę nowej elektrowni fotowoltaicznej w Jambur oraz nowej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii. Dzięki temu edukacja i sektor usług zdrowotnych będą mogły korzystać z niezawodnych dostaw energii.

Komunikat prasowy Europejskiego Banku Inwestycyjnego wskazał, że Gambia będzie pierwszym krajem w Afryce, jeśli nie jedynym krajem na świecie, który zapewniłby elektryfikację energii ze źródeł odnawialnych dla wszystkich publicznych szkół i placówek służby zdrowia. Gambia jest pierwszym krajem na świecie, który zapewnia, że ​​wszystkie 1100 wiejskich szkół i ośrodków zdrowia skorzysta z niezawodnego zaopatrzenia w energię, wykorzystującego energię słoneczną i magazyny energii.

Przemawiając podczas inauguracji programu energii odnawialnej, Atila Lajos, ambasador UE w Gambii powiedział że z projektu skorzysta bezpośrednio około 792 tys. pacjentów (szacowanych na 2017 r.) w 100 publicznych zakładach opieki zdrowotnej w kraju oraz około 400 tys. uczniów i studentów uczęszczających do szkół publicznych. Powiedział również, że w zakładach opieki zdrowotnej energia elektryczna umożliwi świadczenie usług opieki nocnej i korzystanie z urządzeń medycznych. Poprawi też zarządzanie łańcuchem chłodniczym.

Mamburry Njie, gambijski Minister Finansów i Gospodarki, wspomniał o trzech elementach, które będą finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny. Zapowiedział, że jednym z nich było zwiększenie mocy wytwórczych dzięki starej instalacji fotowoltaicznej (PV) na skalę przemysłową o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej do 20 MW, w tym powiązanej stacji magazynowania energii (BESS).

Maria Shaw-Barragan, dyrektor Europejskiego Banku Inwestycyjnego odpowiedzialna za operacje pożyczkowe poza Europą, powiedziała, że w ciągu ostatnich pięciu lat EBI dostarczył 50 miliardów euro nowych źródeł finansowania długoterminowych inwestycji energetycznych na całym świecie, które wsparły ponad 200 miliardów euro całkowitej nowej inwestycji w sektorze.